Answer these queries

23.02.2010 - Tomasz Górzny
TrudnośćTrudnośćTrudnośćTrudność

Struktura problemu

Pomyślmy o strukturze problemu. Podzielmy ciąg $ A[a] \ldots A[b] $ na dwie części: $ A[a] \ldots A[c] $ i $ A[c+1] \ldots A[b] $. Mamy dwa przypadki:

 • maksymalny podciąg przechodzi przez punkt podziału - wtedy wystarczy wziąć maksimum z tablicy S odpowiadającej prawej części i minimum z odpowiadającej lewej części.
 • maksymalny podciąg zawiera się w całości w którymś z $ A[a] \ldots A[c] $, $ A[c+1] \ldots A[b] $ - szukamy wtedy rekurencyjnie.
Zauważmy, że często liczymy dla pewnych przedziałów minimum, maksimum i najlepszy możliwy wynik. Użyjmy więc drzewa przedziałowego, aby je spamiętać! Minimum i maksimum zapamiętamy łatwo, wynik również:
wynik = max( lewy wynik, prawy wynik, prawy max - lewy min)
Teraz używamy tylko ogólnego schematu dla drzew i otrzymujemy czas odpowiedzi na zapytanie $ O(\log N) $, który nas w pełni satysfakcjonuje. Na koniec rysunek przedstawiający takie drzewo:
Wygląda na to, że zadanie pierwsze zostało właśnie rozwiązane. Super :)

Praca domowa

Jeżeli sam nie zrobisz, to się nie nauczysz. Serio!

 1. Zaimplementuj liczenie sum prefiksowych i odpowiadanie na zapytania o sumy przedziału. Opis zadania:
  Wejście:
  Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę N (1 <= N <= 10^6) - liczbę elemetnów ciągu A.
  Druga linia zawiera N liczb - ciąg A  ( -10^6 <= A[i] <= 10^6).
  Trzecia linia zawiera Q (1 <= Q <= 2*10^6) - liczbę zapytań.
  Kolejnych Q linii zawiera pary liczb a i b (1 <= a <= b <= N).
  Wyjście:
  Dla każdej pary liczb a i b wypisz sumę A[a]+..A[b].
  Przykład:
  Wejście:
  4
  1 -2 4 -8
  3
  2 4
  3 3
  1 3
  Wyjście:
  -6
  4
  3
  Swoje rozwiązanie możesz wysłać używając formularza na dole strony.
 2. Napisz w pseudokodzie (tzn. w pythonie), jak dokładnie powinno wyglądać w drzewie przedziałowym odpowiadanie na zapytanie o maksimum z przedziału (x,y).
  Snippet icon

  Aby sprawdzić poprawność zmień nieco swój kod, tak jak w przykładzie.

 3. Zaimplementuj zadanie GSS1 :)
  Wejście:
  Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę N (1 <= N <= 125000) - liczbę elemetnów ciągu A.
  Druga linia zawiera N liczb - ciąg A  ( -10^5 <= A[i] <= 10^5).
  Trzecia linia zawiera Q (1 <= Q <= 5*10^5) - liczbę zapytań.
  Kolejnych Q linii zawiera pary liczb a i b (1 <= a <= b <= N).
  Wyjście:
  Dla każdej pary liczb a i b wypisz maksimum z A[x]+..A[y], gdzie a <= x <= y <= b.
  Przykład:
  Wejście:
  4
  2 -1 4 -8
  3
  2 4
  1 1
  1 3
  Wyjście:
  4
  2
  5
  Swoje rozwiązanie możesz wysłać już teraz!
 4. Dla bardziej ambitnych - w tym zadaniu można osiągnąć stały czas odpowiedzi na zapytania, kosztem większego czasu przetwarzania wstępnego i większego zużycia pamięci. Jak to zrobić?

Wskazówki techniczne

 • W C++ ze względów wydajnościowych polecam użycie do wczytywania/wypisywania printf i scanf zamiast cin i cout. Jeżeli zechcesz wypisać typ long long, obsługuje się go przez "%lld".
 • Mała nieścisłość notacyjna - w zapisie $ max \{ val(A[i] \ldots A[j]) | x \le i \le j \le y \} $ maksimum przebiega również po pustym podciągu (czyli jest zawsze nieujemne).
 • Zadania z pseudokodem są uruchamiane w Pythonie. Należy zadbać o poprawność i spójność wcięć (najlepiej 2 spacje).

Nie możesz wysyłać i oglądać rozwiązań tego zadania ponieważ nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub załóż konto.
4.5
Twoja ocena: Brak Ocena: 4.5 (4 ocen)

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com