Tworzenie gry w C# z użyciem silnika Ogre - cz.1

09.08.2010 - Mateusz Osowski
TrudnośćTrudność

[Część 1] [Część 2] [Część 3] [Część 4] [Część 5] [Część 6]
[Część 7]

Stworzenie trójwymiarowej gry komputerowej RPG było Twoim marzeniem? W poprzednich artykułach (pierwszy, drugi)mieliśmy okazję do nauki modelowania i animacji postaci. Teraz dowiesz się jak wykorzystać taką postać w prostej grze widzianej z perspektywy trzeciej osoby. Zobaczysz, że to wcale nie musi być trudne!

Przygotowania

 • Podstawowym narzędziem, które posłuży nam do stworzenia gry będzie Visual C# 2010 Express Edition. Jest to darmowe środowisko programistyczne Microsoftu. Jeżeli posiadasz zainstalowane Visual C# 2008 - również możesz go z powodzeniem wykorzystać. Otwartą alternatywę stanowi SharpDevelop. Wybierzemy język C#, ponieważ można z jego pomocą szybko pisać bardzo przejrzysty kod, zachowując przy tym dużą wydajność. Prosta składnia tego języka i dopracowane narzędzia pozwolą nam szybko uzyskać zamierzony efekt. Ponieważ artykuł dotyczy tworzenia gry, powinieneś znać C++ lub sam C# w stopniu choćby elementarnym - nie będą omawiane podstawy tego języka, ale też nie będą wykorzystywane konstrukcje specyficzne tylko dla C#.
 • Gra powstanie w oparciu o silnik graficzny Ogre i fizyczny Newton opakowany w interfejs platformy .NET (Mogre i MogreNewt). Mogre (Managed Ogre) to wrapper, swego rodzaju "klej" pomiędzy biblioteką Ogre napisaną w C++, a platformą .NET. MogreNewt to wrapper biblioteki OgreNewt łączącej silnik Newton i Ogre. MOIS to wrapper popularnej biblioteki wejścia OIS. Są to biblioteki bardzo cenione nawet przez profesjonalistów. Ogre i Newton były wykorzystywane do produkcji kilku gier komercyjnych. Dostępne są ich wrappery do wielu innych języków, takich jak Python, czy Java.
 • Narzut wydajnościowy związany z użyciem kodu zarządzanego nie będzie duży, ponieważ same kluczowe biblioteki są skompilowane w postaci natywnej.

Pliki:

 • Visual C# 2010 Express
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Mogre i MogreNewt - biblioteki .NET
 • Biblioteki uruchomieniowe Ogre
 • Zasoby graficzne użyte w przykładzie
 • Kod źródłowy omawiany w tej części kursu
 • Eksporter Blender 2.49 -> Ogre
 • Microsoft DirectX
 • Visual C++ 2008 SP1 Redistributable

  Tworzymy projekt

  Pracę nad grą rozpoczniemy od utworzenia projektu Visual C#. W tym celu:

  • Uruchom środowisko i wybierz kreator projektu (File->New->Project).
  • Z dostępnych typów projektu wybierz aplikację konsolową. Ustaw .NET Framework 3.5 jako docelową platformę.

  Biblioteki Mogre są skompilowane pod .NET w wersji 2.0 i nie mogą być wykorzystywane jednocześnie z bibliotekami dla .NET 4.0. Najwyższą kompatybilną wersją jest 3.5. Nie stanowi to dla nas problemu, ponieważ i tak nie wykorzystujemy cech platformy .NET 4.0. Nadaj projektowi odpowiednią nazwę i wybierz dogodną dla niego lokację. Zatwierdź utworzenie projektu klikając OK.

  Importujemy biblioteki

  Musimy wskazać środowisku z jakich bibliotek będziemy korzystać. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś - pobierz przygotowany pakiet Mogre + Newton z linku powyżej. Z menu kontekstowego References wybierz Add Reference....

  W zakładce Browse przenawiguj do pobranego pakietu i wskaż pliki Mogre.dll, MogreNewt.dll i MOIS.dll.

  Ustalamy folder uruchomieniowy

  Domyślnie program uruchamiany spod Visual C# "widzi" pliki widziane w folderze głównym projektu. Wklejanie do niego zasobów w postaci tekstur, plików modeli i dźwięków powodowałoby bałagan, dlatego najlepiej jest sobie wydzielić osobny folder, w którym gra ma pracować. Utwórz taki folder i przejdź do ustawień projektu.

  W zakładce Debug ustaw w polu Working directory ścieżkę do utworzonego folderu. Przestaw konfigurację projektu z Debug na Release i również ustaw ścieżkę katalogu roboczego.

  Do katalogu roboczego wklej biblioteki uruchomieniowe Ogre (link dostępny powyżej). Utwórz też w nim podkatalog Media, w którym przechowywać będziemy wszystkie potrzebne zasoby. Najprostszym sposobem na wskazanie silnikowi tego podkatalogu jest użycie skryptu konfiguracyjnego, który wczytamy w kodzie gry za pomocą funkcji silnika. W tym celu utwórz w katalogu roboczym plik Resources.cfg o treści:

  1
  2
  
  [General]
  FileSystem=Media

  Silnik Ogre posiada funkcje wczytujące pliki w takim formacie - wykorzystamy to za chwilę. Utwórz również plik Plugins.cfg, który silnik wczyta automatycznie:

  1
  2
  
  PluginFolder=.
  Plugin=RenderSystem_Direct3D9

  Jak widać, jedynym potrzebnym nam pluginem będzie system renderowania Direct3D. Możliwe jest również wykorzystanie OpenGL - z poziomu Ogre nie ma to dla nas żadnego znaczenia - oferuje on nam warstwę abstrakcji oddzielającą nas od szczegółowej implementacji. Nazwa pluginu OpenGL brzmi:

  1
  
  RenderSystem_GL  Projekt

  • Klasa Engine będzie zapewniała interakcję pomiędzy klasą planszy (Level), menadżera obiektów (ObjectManager), kamery (GameCamera) i silnikami graficznym i fizycznym. Engine będzie agregatem obiektów wymienionych klas.
  • Klasa Level będzie przechowywać informacje o planszy.
  • Klasa ObjectManager będzie agregatem obiektów typu GameObject - będzie posiadać listę wszystkich obiektów świata gry.
  • Klasa GameObject będzie abstrakcyjną klasą, nie reprezentującą typu konkretnych obiektów gry.
  • Klasa Character dziedziczy z GameObject i będzie reprezentować konkretny typ obiektów gry - postacie.
  • Klasa CharacterProfile będzie przechowywać informacje o postaci, takie jak jej szybkość, siatka, a w przyszłości statystyki.
  • Klasa GameCamera będzie odpowiadać za utrzymywanie kamery za plecami postaci.
  Dzięki uogólnieniu w postaci klasy GameObject w przyszłości korzystając z dziedziczenia w łatwy sposób będzie można rozbudować projekt o inne typy obiektów gry.

  5
  Twoja ocena: Brak Ocena: 5 (8 ocen)
 • Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

  design: rafalpolito.com