Kurs Moodle

25.09.2009

Kilka słów o kursie

Tematyka: Kurs, który Państwu proponuję, jest przeznaczony dla osób, które chcą tworzyć materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej i wykorzystywać je do wspomagania nauczania "konwencjonalnego" lub prowadzenia kursów zdalnych. Omawiam w nim tworzenie materiałów i kursów w systemie Moodle, który jest popularną, darmową platformą edukacyjną. W ramach kursu można poznać Moodle od podstaw. Nie jest to jednak dokumentacja czy opis wszystkich opcji tego systemu. Prezentuje on wybór elementów Moodle, które pozwalają zrozumieć działanie systemu, zacząć się nim posługiwać i stworzyć zarówno praktyczne, jak i atrakcyjne formy dydaktyczne.
Przygotowanie: Zakładamy, że uczestnik przystępujący do kursu ma pewną wprawę w posługiwaniu się komputerem: orientuje się w systemie plików na swoim komputerze, korzysta z przeglądarki internetowej, tworzy dokumenty i prezentacje w jednym z systemów biurowych oraz ma dostęp do platformy Moodle, na której może ćwiczyć omawiane zagadnienia. W razie braku dostępu do Moodle, można także liczyć na pomoc w ramach naszego kursu.
Korzystanie: Kurs jest tworzony z myślą o osobach, które samodzielnie podejmą się przebrnąć przez niego. Jest zaplanowany w postaci około 15 tygodniowych tematów, z których:

  • początkowe zawierają wstępne informacje o Moodle i pozwalają opanować tworzenie pierwszych, prostych kursów;
  • kolejne tematy zawierają omówienie typowych elementów Moodle (typowe materiały i aktywności), których znajomość pozwala tworzyć i prowadzić kursy wykorzystujące różnorodne ćwiczenia i aktywności;
  • końcowe tematy wybiegają w obszary bardziej zaawansowane: administrowania kursami i rozbudowy Moodle.

Uwaga: Kurs jest w trakcie tworzenia! Pomimo tego, część tematów (w tym początkowe, uczące jak tworzyć proste kursy) jest już udostępniona i można przeglądać ich zawartość. Kolejne tematy powstają cały czas. Planuję, iż całość zostanie ukończona w lutym 2011 roku, a potem... potem kurs będzie jeszcze długo poprawiany w czym liczę na pomoc i uwagi osób, które do kursu zajrzą.

Przemysława Kanarek

Tematy kursu (gotowe i planowane)

Hi!

Słowo wstępne - program kursu i rady, jak z niego korzystać.

torch
1. Po co Ci kurs Moodle i skąd go wziąć? - dowiemy się, co to są platformy edykacyjne, do czego służą i jak działają; potem dowiemy się jak założyć kurs Moodle (na razie pusty) i zapoznamy się z jego stroną.

cleaning_glasses

2. Pierwszy kurs Moodle - tworzymy mały, ale własny kurs Moodle; będzie oczywiście złożony z prostych elementów, jednak pozwoli nam się przekonać, że nie jest to trudne zadanie.

uczen

3. Uczniowie w kursie - pokażemy, jak uczniowie zapisują się na kurs, co w nim moga robić i jak nauczyciel może to oceniać.

4. Materiały dydaktyczne i zadania - dowiemy się jak załączyć w kursie materiały i zadania dla uczniów; będą to materiały i zadania prostego typu, przypominające materiały i zadania tradycyjne.

5. Pytania... - Typowe zadanie związane z materiałem dydaktycznym to pytanie dotyczące zawartości materiału. W Moodle istnieje sporo rodzajów pytań, które pozwalają uczniowi sprawdzać swoją wiedzę, a nauczycielowi - wiedzę ucznia. Różnorodność pytań powinna urozmaicać kurs i chronić go przed monotonią. Mam nadzieję, że dostępne w Moodle rodzaje pytań zaspokoją zapotrzebowania nauczycieli i uczniów. W tym rozdziale poznamy dostępne w Moodle rodzaje pytań i nauczymy się je definiować.

cwaniak

6. ... i quizy - Pytania przygotowane do materiałów dydaktycznych gromadzimy w Moodle w banku pytań - można je tam przechowywać, grupować w kategorie, przesyłać do innych kursów. Z pytań zgromadzonych w banku możemy układać różnego rodzaju testy-quizy. Na tych zajęciach zapoznamy się ze strukturą banku, dowiemy się jak zarządzać pytaniami zgromadzonymi w banku i jak tworzyć z nich quizy wykorzystywane w kursie. Zobaczymy także jak Moodle ocenia quizy i jak może to zrobić nauczyciel.

cook

7. Lekcja inna niż znamy - Lekcja to jedna z form Moodle, która pozwala zauważyć, że komputer daje inne możliwości niż tradycyjne podręczniki. W lekcji przedstawiamy uczniowi ciąg kart-plansz. Po każdej z nich możemy zadać pytanie i w zależności od udzielonej przez ucznia odpowiedzi przejść do określonego miejsca w lekcji. Przygotowanie dobrej lekcji wymaga sporo przemyśleń i prób. Jednak gotowa lekcje może posłużyć wielu uczniom do przyswojenia, utrwalenia i powtórzenia materiału w niej przedstawionego.

knitting

8. Warsztaty, czyli jak wyręczyć się uczniami - Warsztaty to forma, w której możemy pozwolić uczniom oceniać nawzajem swoje prace. Możemy to zrobić w sposób bardzo spontaniczny lub opracować wytyczne oceniania i wykonać kilka ocen wzorcowych. Pracę uczniów w ramach warsztatów może być wówczas oceniana zarówno w zależności od oceny, jakie wystawią im inni, jak i w zależności od "rzetelności" ich własnej oceny. W tym rozdziale pokażemy jak stworzyć warsztaty i zastanowimy się, jak określić ich parametry, by ocena była miarodajna.

sandpit

9. Wiki, czyli wspólne gromadzenie wiedzy - Tematem tego rozdziału jest wiki, czyli forma naśladująca słynną Wikipedię. Pozwala on wielu osobom jednocześnie zbierać informacje i łatwo je włączać do wspólnego zasobu, jakim jest wiki. Przekonamy się, że skonstruowanie przejrzystej, uporządkowanej i estetycznej wiki jest zadaniem prostym. Pozwala przy tym włączyć uczniów w gromadzenie informacji i budowanie zasobu kursu, który może potem posłużyć innym. Po zapoznaniu się z treścią czterech pierwszych rozdziałów przybliżających formę wiki, wyjaśniających jak tworzyć jej strukturę i zawartość, warto poćwiczyć wspólne tworzenie wiki dodając swój wkład do wiki załączonego na końcu tematu.

torch

10. Słownik i baza, czyli informacje pod ręką i pod kontrolą (w przygotowaniu) - Słownik do zasób pojęć, które autor kursu uzna za kluczowe i chciałby, by uczeń miał łatwy dostęp do ich objaśnień. Zdefiniowanie słownika pozwala takie pojęcia zgromadzić i opatrzyć wyjaśnieniami. Terminy zdefiniowane w słowniki można powiązać z ich wszystkimi wystąpieniami w kursie. Słownik mogą także tworzyć uczniowie, gromadząc pojęcia na zadany temat.
Baza danych pozwala nauczycielowi określić szablon informacji. Uczniowie mogą wypełniać bazę gromadząc dane i wpisując je do bazy zgodnie z szablonem. Tak utworzoną bazę można potem przeszukiwać, porządkować, filtrować.
Podsumowanie. Słownik i baza danych to kolejne, po wiki, formy pozwalające gromadzić (często wspólnie) informację. Korzystając z tego, że poznaliśmy już je wszystkie, porównamy je i zastanowimy się nad właściwym doborem formy do różnych zadań.

torch

11. Uczniowie raz jeszcze (w przygotowaniu) - Ponownie wracamy do problemu organizowania, śledzenia i oceniania pracy ucznia na platformie. Tym razem dokładniej przyjrzymy się możliwościom ustalania skali ocen, organizowania pracy w grupach i śledzenia aktywności uczniów. W tej sekcji przeanalizujemy także i porównamy różne kanały komunikacji uczeń — nauczyciel dostępne w Moodle (i nie tylko). Zastanowimy się, kiedy najbardziej odpowiednie jest forum, kiedy czat, kiedy poczta, a kiedy dziennik.

torch

12. Administrowanie Moodle (w przygotowaniu) - Sprawdzimy, jak dalece nauczyciel może dostosować stronę kursu do swoich potrzeb. Skorzystamy z możliwości Moodle, by określić dostępne w kursie bloki i gadżety. Dowiemy się także, jak stworzyć kilka wersji językowych kursu, ewentualnie jak ulepszyć posiadaną, polską wersję Moodle, jeśli rażą nas w niej niektóre sformułowania.

torch

13. Inne narzędzia (w przygotowaniu) - Do kursu Moodle można włączać materiały stworzone w innych programach. Jest to oczywiste w przypadku plików tekstowych, graficznych czy dźwiękowych. Jednak działa także dla quizów czy łamigłówek wykonanych w innych programach dydaktycznych. W tej sekcji poznamy łamigłówki HotPotatoes, format Scorm, TeX, Geshi czy zadania programistyczne naszego Moodle.

torch

14. Nowości Moodle (w przygotowaniu) - Moodle jest cały czas rozwijany przez szeroką społeczność programistów i pasjonatów. Na stronie Moodle można znaleźć informacje o nowych "gadżetach" czy modułach, które można dołączyć do posiadanej wersji Moodle. Można także znaleźć zapowiedzi, co nowego jest planowane w kolejnej wersji tego programu. W tym rozdziale zastanowimy się, jak korzystać z tych nowości (np. Webquest, kwestionariusz, galeria).

torch

15. Przenoszenie kursów (w przygotowaniu) - Kurs utworzony w Moodle nie musi być użytkowany tylko i wyłącznie na tym komputerze, na którym został stworzony. Można spakować go w całości i przenieść w inne miejsce, gdzie po rozpakowaniu będzie mógł być normalnie użytkowany. Można także wybrać niektóre elementy kursu i tylko je przekopiować w nowe miejsce. Elementy stworzone w Moodle można także przenieść do innego systemu czy na inną platformę. O tym wszystkim traktuje ten temat.

torch

Dobre rady na pożegnanie - W tej sekcji zamieszczone są słowniki, fora z poradami, informacje o innych kursach i podręcznikach.

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com