Regulamin

23.06.2009

Regulamin konkursu

Organizatorzy

  • Organizatorem konkursu jest Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Konkurs przeprowadzony będzie zdalnie za pośrednictwem Wrocławskiego Portalu Informatycznego pod adresem: http://informatyka.wroc.pl/konkurs z wykorzystaniem systemu themis.

Przebieg

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com