Informal Post-CERC 2010 Contest

22.11.2010

Informal Post-CERC 2010 Contest

General information

The contest was held on Saturday, Nov 27, 2010, 15:00-20:00 CET (UTC +1). Participants solved the problem set (10 problems) from the ACM Central European Regional Contest (ACM CERC 2010) and their solutions were tested on the original tests used during this contest.

Teams and/or individuals had to be registered users of Wroclawski Portal Informatyczny.

Technical details

The technical rules are similar to the ACM contest rules with the following exceptions:

  • any teams (not neccesarily of three) and individuals are invited to participate;
  • there will be no time penalty for incorrect solutions;
  • only C/C++ solutions are accepted;
  • solutions are checked on the 64-bit system (long and pointers are 8 byte long, int remains 4 byte long).

The contest is over!

The contest is over. The final ranking is already available. You may also want to see our solutions' sketches.

You may still send the solutions (anytime), and they will be evaluated, but not counted in the ranking. To do so, enter the page with problems.

Informacje ogólne

Zawody odbyły się w sobotę, 27 listopada 2010 r., o godzinie 15:00-20:00 (polskiego czasu). Uczestnicy zmierzyli się z zestawem 10 zadań z zawodów ACM Central European Regional Contest (ACM CERC 2010). Zadania były sprawdzane przy użyciu oryginalnych testów z tego konkursu.

Zespoły lub/i pojedynczy zawodnicy byli zajestrowanymi użytkownikami Wrocławskiego Portalu Informatycznego.

Informacje techniczne

Zasady techniczne są takie, jak na zawodach ACM, poza następującymi wyjątkami:

  • zawody są otwarte dla dowolnych użytkowników lub/i zespołów;
  • brak kary czasowej za nieprawidłowe rozwiązania;
  • akceptowane będą tylko rozwiązania w języku C/C++;
  • zadania sprawdzane są na systemie 64-bitowym (główna różnica: long i wskaźniki są 8-bajtowe, int pozostaje 4-bajtowy)

Konkurs zakończył się!

Dostępne są już końcowy ranking i szkice rozwiązań wraz z komentarzem na temat zawodów.

Można nadal wysyłać rozwiązania (w dowolnym czasie) i zostaną one sprawdzone, ale nie będą uwzględniane w rankingu konkursu. W tym celu, należy przejść na stronę z zadaniami.

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com