Answer these queries

23.02.2010 - Tomasz Górzny
TrudnośćTrudnośćTrudnośćTrudność

Rozpisujemy operacje na drzewie

Warto zauważyć, że mechanizm odwlekania zastosowany w 2 zadaniu jest tutaj niewystarczający - pozwala odtworzyć tylko teraźniejsze maksimum, bez tego na przestrzeni czasu. Jest na to prosta rada - trzeba dodać nowe pole do węzła!

Podsumujmy informacje przechowywane w węźle:

 1. max - maksimum na przedziale
 2. hmax - maksimum na przestrzeni czasu na przedziale (hmax = highest max)
 3. add - wartość dodania dla poddrzew (dla operacji odwlekanych)
 4. hadd - maksymalna wartość dodania od rozpoczęcia odwlekania w wierzchołku
 5. lewy, prawy - synowie
 6. a,b,c - reprezentowany przedział [a,b] i jego podział [a,c], [c+1, b]

Na początek napiszmy obliczanie wartości z poddrzew.

1
2
3
4
5
oblicz ( v )
  // zakładam, że add i hadd są równe zero
  // później pokażę, jak to zapewnić
  v.max = max( v.lewy.max, v.prawy.max )
  v.hmax = max( v.lewy.hmax, v.prawy.hmax )
Dodawanie wartości do przedziału
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
dodaj ( v, begin, end, val )
  if begin = v.a and end = v.b
    v.max = v.max + val
    v.hmax = max ( v.hmax, v.max )
    v.add = v.add + val
    v.hadd = max ( v.hadd, v.add )
    return
  
  //zakładam, że add i hadd są równe zero
  if end <= v.c
    dodaj ( v.lewy, begin, end, val )
  else if end >= v.c + 1
    dodaj ( v.prawy, begin, end, val )
  else
    dodaj ( v.lewy, begin, v.c, val )
    dodaj ( v.prawy, v.c + 1, end, val )
  
  oblicz ( v )
Wykonanie odwleczonych operacji - tym razem nie można po prostu wykonać dodawania, bo w międzyczasie mogła się pojawić większa wartość i pole z maksimum na przestrzeni czasu nie byłoby dobrze wyznaczone.
1
2
3
4
5
6
7
8
przeliczOdwleczone ( v )
  v.lewy.hmax = max ( v.lewy.hmax, v.lewy.max + v.hadd )
  v.lewy.max = v.lewy.max + v.add
  v.lewy.hadd = max ( v.lewy.hadd, v.lewy.add + v.hadd )
  v.lewy.add = v.lewy.add + v.add
  (analogicznie dla prawego)
  v.add = 0
  v.hadd = 0
Wyjaśnienie linii nr 2 - mogły zaistnieć 2 okoliczności, w których zostało ustalone maksimum na przestrzeni czasu:
 • w czasie przeglądania tego wierzchołka - jest wtedy zapisane w hmax
 • pomiędzy poprzednim, a aktualnym odwiedzeniem - były wtedy wykonywane operacje dodania obejmujące swoim zasięgiem cały przedział, o których wiemy, że sumowało się do add, a maksimum z tych dodań wynosiło hadd.
Podobna sytuacja jest z hadd.

Czas działania

Każda wykonywana operacja - tzn. odpowiedź na zapytanie i dodanie elementu do sum sufiksowych jest elementarną operacją na drzewie przedziałowym - stąd jej czas będzie wynosił $ O(\log N) $. Stąd całkowity czas działania to $ O(N \log N) $ plus $ O(\log N) $ na każde zapytanie.

Praca domowa

 1. Pola add i hadd są zbędne. Pokaż jak usunąć je z drzewa.
  Snippet icon

  Napisz procedurę wylicz_hadd(v), która wyliczy brakującą wartość hadd. Jeżeli wyznaczenie wartości jest niemożliwe, to zwróć:

  • -1 gdy hadd może przyjąć wiele wartości, ale nie wpłynie to na pozostałe zmienne
  • -2 w przypadku, gdy nie da się odtworzyć wcześniejszej sytuacji

 2. Pokaż jak sobie radzić bez zerowania wspomnianych pól.
  Snippet icon

  Napisz procedurę zapytanie(v, p, k), która wyliczy zapytanie bez modyfikowania drzewa.

 3. Zapisz procedurę przeliczOdwleczone za pomocą dodań do poddrzew.
  Snippet icon

  Tylko wywołania funkcji dodaj dozwolone

 4. Zaimplementuj zadanie GSS2. :) Opis zadania:
  Wejście:
  Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę N (1 <= N <= 125000) - liczbę elemetnów ciągu A.
  Druga linia zawiera N liczb - ciąg A  ( -10^5 <= A[i] <= 10^5).
  Trzecia linia zawiera Q (1 <= Q <= 5*10^5) - liczbę zapytań.
  Kolejnych Q linii zawiera pary liczb a i b (1 <= a <= b <= N).
  Wyjście:
  Dla każdej pary liczb a i b wypisz maksimum z sum różnych elementów ciągu A[x]+..A[y], gdzie a <= x <= y <= b.
  Przykład:
  Wejście:
  5
  4 -2 -2 3 -1
  3
  1 5
  1 1
  2 3
  Wyjście:
  5
  4
  0
 5. Wyzwanie - rozwiąż na SPOJu zadanie GSS2 używając mniej niż 2 MB pamięci. (link)
Nie możesz wysyłać i oglądać rozwiązań tego zadania ponieważ nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub załóż konto.
4.5
Twoja ocena: Brak Ocena: 4.5 (4 ocen)

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com