Analiza programów

17.06.2009

Analiza wybranych programów wysłanych jako rozwiązania zadań konkursu testowego. Przeglądu kodu dokonał Jakub Łopuszański - doktorant informatyki na UWr, członek drużyny, która zdobyła srebrny medal w finałach mistrzostw świata w programowaniu zespołowym ACM w 2005 r. w Szanghaju, architekt portalu nasza-klasa.

Spis treści:

Coś w asemblerze

int main(int argc, char** argv) //REV: nieużywane zmienne
{
   int a = 0; //REV: inicjalizacja nieużywaną wartością, powinno być int a = 1;
   __asm__ __volatile__ 	
   (
      ".intel_syntax noprefix\n\t"
      "mov %0, 1\n\t"
      ".att_syntax prefix\n\t"
    : "=r" (a)
    : //nieużywany opcjonalny blok
   );
 
   printf("0.33333\n");//REV: implicit declaration
 
   return 0;
}
 

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com