Analiza programów

17.06.2009

Płatności

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
long long nww(long long a, long long b)
{
  long long c,q,w;
  q=a;
  w=b;
  while (b)
  {
    c=a%b;
    a=b;
    b=c;
  }
  return w/a*q;//REV: divsion by zero?
}
int main(void)//REV: avoid! mam podejrzenia, że ten kod nie był nigdy testowany
{
  int i,t,n;//REV: unused variable i,n
  long long a,m;//REV: a might be used unititialized
  t=8;
  while(t--)
  {
 
 
    scanf("%lld",&m);
 
    a=nww(a,m);//REV: to by miało sens, gdyby inicjować a=1
 
  } 
    printf("%lld\n",a);//REV:dziwne wcięcia:)
 
 
  return 0;
}
 
 

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com