Analiza programów

17.06.2009

Górskie szlaki

#include<iostream>//REV: czyżby?
#include<vector>
using namespace std;
int main()
{
  int n;
  scanf("%d", &n);
  vector<int> graf[n+2];//REV: nieprzenośnie ale znośnie:) Czy on zeruje pamięć?
 
  n--;//REV: czy warto zmieniać dobrze zdefiniowaną wartość n?
  int a=0,b=0;
  for(int g=0; g<n; g++){//REV: mało znacząca nazwa g
    scanf("%d%d", &a, &b);
    graf[a].push_back(b);
    graf[b].push_back(a);//REV: zduplikowany kawałeczek logiczki
  }
 
  int licznik=0;
  for(int g=0; g<=n; g++){//REV: mało znacząca nazwa g
    if(graf[g].size()==1) licznik++;//REV: i tu wychodzi, że zamiast wektora wystarczył licznik, a za karę trzeba poprawić w dwóch miejscach:)
  }
 
  licznik++;
  licznik/=2;//REV: szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi w zadaniu, ale coś mi się wydaje, że mamy tu przerost formy nad treścią
  printf("%d", licznik);
 
  return 0;
}
 

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com