Regulamin turnieju ScriptCrafta 2010

17.11.2010

Regulamin pierwszej edycji turnieju ScriptCrafta 2010

1. Definicje i organizatorzy

 • Organizatorem konkursu jest Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Urząd Miejski Wrocławia oraz Wrocławski Portal Informatyczny, zwany dalej WPI.

2.  Przebieg turnieju

 • Turniej będzie się składał z trzech rund:
  • Runda I: 03.12.2010 18:00:00 - 09.12.2010 18:00:00 

  • Runda II: 10.12.2010 18:00:00 - 16.12.2010 18:00:00 

  • Runda III: 21.12.2010 18:00 - 23.12.2010 i 27.12.2010 18:00 - 30.12.2010 18:00

 • Wyniki turnieju ustalane będą w następujący sposób:

  • Za i-te miejsce j-tej rundy przyznawane będzie (4-i)*j punktów turniejowych (dla i <= 3).

  • Warunkiem otrzymania punktów turniejowych jest uzyskanie wyniku lepszego od komputerowego gracza Szeregowego.
  • Wyniki końcowe będą ustalane na podstawie sumy punktów turniejowych, w przypadku równej ich ilości na podstawie maksimum punktów turniejowych z trzech rund, w ostateczności na podstawie sumy punktów w grze zdobytych w trzech rundach. W przypadku remisu zadecyduje losowanie (taka sytuacja jest jednak mało prawdopodobna).

 • Po zakończeniu III rundy zostanie przeprowadzona runda offline: będzie to runda podobna do zwykłych, jednak bez możliwości aktywnego udziału (interakcji) - programy muszą być więc samowystarczalne. Wyniki rundy offline będą liczone osobno. Jury może wykluczyć z tej rundy programy, które nie spełniają tego warunku (np. nie kontrolują w ogóle innych jednostek).

 • Ranking turnieju będzie prowadzony osobno dla uczniów oraz pozostałych uczestników.
 • Szczegółowe zasady techniczne są podane na stronie gry.

3. Uczestnictwo

 • Aby wziąć udział w zawodach należy być zarejestrowanym użytkownikiem portalu WPI. Informacje podawane w profilu przez uczniów rywalizujących o nagrody muszą być zgodne z prawdą.
 • Dokonanie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Udział w konkursie z prawem do walki o nagrody mogą wziąć tylko uczniowie polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy taki uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia pól Miasto i Szkoła w ustawieniach profilu.

 • Jedna osoba może brać udział w turnieju wyłącznie z jednego konta z podanymi danymi osobowymi.
 • W trakcie trwania turnieju niedozwolone jest dzielenie się swoimi programami.
 • Próby zakłócenia działania systemu mogą być powodem do dyskwalifikacji uczestnika.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwej rozgrywki.

 • Uczestnicy łamiący regulamin mogą zostać zdyskwalifikowani.

4. Nagrody

 • Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: planszową grę strategiczną Small World.

 • Zwycięzca rundy offline otrzyma drugą nagrodę: planszową grę strategiczną Wsiąść do Pociągu: Europa.

 • Trzech najlepszych graczy z każdej rundy (włącznie z rundą offline) otrzyma do wyboru koszulkę lub pendrive.

 • Jedna osoba może w turnieju otrzymać tylko jedną nagrodę-grę i jedną koszulkę oraz jeden pendrive. W przypadku wielokrotnego znalezienia się na podium nagrody oraz koszulki lub pendrive'y przechodzą na kolejnych uczestników.

 • Jury może przyznawać dodatkowe koszulki lub pendrive'y za najlepsze programy lub strategie.

 • Warunkiem otrzymywania koszulek/pendrive'ów jest uzyskanie lepszego wyniku od komputerowego gracza Szeregowego.

5. Pozostałe ustalenia

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości ewentualne obciążenia lub awarie serwisu.
 • We wszystkich spornych kwestiach nie objętych tym regulaminem decyzje podejmuje Jury zawodów. Decyzje Jury są ostateczne.
 • Jury zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, mapy oraz wprowadzania technicznych poprawek w dowolnym momencie trwania zawodów, w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com