ScriptCraft - Zapisy

06.11.2010

Zapisanych graczy: 0

  • Zapisanie się oznacza dołączenie do gry w następnej (jeszcze nie rozpoczętej) rundzie w pierwszej turze.
  • Wysyłany program jest ustawiany Bazie.
  • Dopóki nie ropocznie się runda, program i ustawienia można zmieniać bez ograniczeń.
  • Czas zapisania się decyduje o kolejności dołączania do gry.

Nie jesteś zapisany w kolejnej rundzie.Kolor:

Język:

Program:

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com