Zmiana systemu sprawdzającego

11.10.2010

Automatyczny system oceniający w Portalu został przeniesiony na nowy komputer i nowy system. Kilka ważnych zmian z tym związanych:

  • Programy wykonują się w środowisku 64-bitowym. Oznacza to, że w języku C/C++ rozmiar typu long int oraz wskaźników to 8 bajtów, a nie 4 jak poprzednio. Rozmiar typu int to nadal 4 bajty.
  • Programy wykonują się szybciej. Poprzedni procesor pracował dość wolno, obecny powinien działać z podobną prędkością co komputery domowe.
  • Limity czasowe i pamięciowe starszych zadań zostały automatycznie przeliczone na podstawie programów wzorcowych. Stare zgłoszenia nie były jednak oceniane ponownie. Teoretycznie jest możliwe, że z powodu innej architektury systemu program, który poprzednio przechodził "na styk" wszystkie testy, wysłany ponownie nie zmieści się w czasie lub pamięci. Sytuacja odwrotna również może zajść. Program będący dobrą implementacją efektywnego algorytmu nie powinien mieć problemów z ponownym przejściem testów w nowym systemie.
  • Zgłoszenia wysłane i ocenione w starym systemie są oznaczone w specjalny sposób na stronie zadania
  • Nowe zadania, w tym z konkursu FallSpot 2010, od początku były przygotowywane w nowym systemie.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości.

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com