ScriptCraft - Ranking

17.07.2010

Przejdź do gry

O kolejności w rankingu decyduje ilość zwycięstw, w przypadku równej ilości decyduje maksimum punktów liczone ze wszystkich rund. Potem maksimum punktów za zniszczenia, za jednostki, liczba wyprodukowanych jednostek i liczba zebranych minerałów.

Zwycięstwo w rundzie to osiągnięcie największej ilości punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje kolejność dołączenia do gry (równoważnie mniejsze id).

  • Punkty to suma punktów za zniszczenia i jednostki.
  • Punkty za zniszczenia - to wartość zniszczonych jednostek wroga w przeliczeniu na minerały.
  • Punkty za jednostki - to wartość posiadanych jednostek w przeliczeniu na minerały.
  • Wyprodukowane jednostki - liczba wyprodukowanych jednostek.
  • Zebrane minerały - liczba zebranych minerałów i dostarczonych do bazy.

Brak rankingu.

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com