Statyczna analiza kodu, czyli jak komputer może szukać błędów

03.02.2010 - Krzysztof Skrzętnicki
TrudnośćTrudność

Pisanie kodu to proces długi i skomplikowany. Chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe - pojawia się błąd. Czy da się choć część z nich wykryć automatycznie? Przekonajmy się.

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Najprostszym przykładem automatycznego sprawdzania poprawności programu jest wbudowany w kompilator wielu języków system kontroli typów.

W zależności od języka system ten jest bardziej lub mniej zaawansowany. W przypadku klasycznego, niskopoziomowego Assemblera nie mamy kontroli typów wcale (choć i tutaj prowadzi się pewne eksperymenty, patrz język TAL). W językach wyższego poziomu bywa różnie. Najbezpieczniejszy kod można uzyskać w językach opartych o typy zależne (ang. dependent types), takich jak Agda czy Cayenne. Umożliwiają one napisanie kodu, który w trakcie kompilacji będzie sprawdzony pod kątem niemal dowolnych błędów. Niestety pisanie w tych językach często niesie ze sobą duży narzut dodatkowej pracy, którą musi wykonać programista.

Bywa jednak, że piszemy w języku o znacznie prostszym systemie typów, takim jak C. Powodów może być wiele, z czego najprostszym jest wydajność: język ten jest dobrze zrozumiały i łatwo można w nim napisać kod, który będzie bardzo szybki.

Pisanie w C niesie jednak ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Jest wiele błędów, które można popełnić. W szczególności bardzo często popełniane są następujące błędy:

 1. dereferencja (odwołanie się do wartości) pustego wskaźnika (ang. dereference null pointer)
 2. użycie niezainicjowanie zmiennej
 3. przypisanie zmiennej wartości, która nigdy nie będzie użyta

Choć ostatni błąd sam w sobie nie powoduje błędnego funkcjonowania w programie, z dużym prawdopodobieństwem w okolicy mimo wszystko coś jest nie tak. Oto przykład:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
int policzXYZ( double x1, double x2 )
{
   double v1;
   double v2;
   /* v1 jest liczony poprawnie za pomocą x1 */
   v1 = x1*(x1*(x1 + 5) + 3) + 1;
   /* v2 na podstawie x2 */
   v2 = x2*(x2*(x2 + 5) + 3) + 1;
   /* tutaj błąd: zapominamy, że wynikiem powinno być v2-v1 */
   return x2-x1;
}

W powyższym kodzie łatwo zauważymy, że wynik jest wyliczany przy użyciu złych zmiennych. Ale w funkcjach bardziej skomplikowanych może się zdarzyć, że taka sytuacja przejdzie niezauważona.

Ten i inne błędy może nam pomóc wyłapać specjalne oprogramowanie, służące do analizy kodu źródłowego.

Clang kontra GCC

Najpopularniejszym kompilatorem języka C na platformę Linux jest Gnu C Compiler, czyli GCC. Kompilator ten obsługuje także inne platformy i języki programowania. Wśród nich znajduje się komputery firmy Apple działające pod systemem OS X i ulubiony język tej firmy - Objective C. Aktualni deweloperzy GCC nie uznają obsługi tego środowiska za zadanie priorytetowe. Koniec końców Apple zdecydowało się na stworzenie własnego kompilatora o nazwie Clang. Razem z nim stworzono system narzędzi do analizy kodu. Z poziomu użytkownika widoczne są dwa: scan-build (do kompilowania i analizy kod) i scan-view (do wygodnego przeglądania raportów tworzonych przez scan-build).

Zobaczmy, co powie scan-build na temat powyższego kodu:

$ scan-build gcc -Wall prog1.c
ANALYZE: prog1.c policzXYZ
prog1.c:6:4: warning: Value stored to 'v1' is never read
  v1 = x1*(x1*(x1 + 5) + 3) + 1;
  ^  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
prog1.c:8:4: warning: Value stored to 'v2' is never read
  v2 = x2*(x2*(x2 + 5) + 3) + 1;
  ^  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ANALYZE: prog1.c main
2 diagnostics generated.
scan-build: 2 bugs found.
scan-build: Run 'scan-view /tmp/scan-build-2009-12-12-10' to examine bug reports.

Odpowiedź kompilatora jest zgodna z naszą wiedzą: poprawnie zauważył on, że zmienne v1 i v2 po użyciu nigdy nie są używane. Jednocześnie GCC pomimo przekazania opcji -Wall, włączającej bardzo dużą grupę ostrzeżeń, nie zauważył tej sytuacji.

A tak po ludzku?

Choć powyższe komunikaty są w miarę czytelne, to jednak w gąszczu innych wiadomości mogą się zgubić. Istnieje jednak scan-view - narzędzie to pozwala na wygenerowanie ładnych raportów możliwych do obejrzenia w przeglądarce.

Narzędzie to uruchamiamy poleceniem:

$ scan-view /tmp/scan-build-2009-12-12-10

Alternatywnie możemy przekazać '-V' jako pierwszą opcję do scan-build.

Początkowo widzimy listę wszystkich błędów umieszczonych w raporcie:

Po kliknięciu na pierwszy z nich zobaczymy następujący widok:

Mamy więc mniej więcej tą samą informację, ale dla odmiany występuje ona w kontekście całego kodu. Dzięki temu łatwiej jest analizować raport.

4.666665
Twoja ocena: Brak Ocena: 4.7 (3 ocen)

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com