Bartosz Dolecki

28.08.2009

Urodzony w Kłodzku, gdzie skończył szkołę podstawową i gimnazjum. Właśnie w gimnazjum zaczęły kiełkować jego informatyczne zainteresowania. Idąc do wrocławskiego liceum miał już za sobą pierwsze wprawki w języku programowania Pascal.

W szkole średniej pogłębił te zamiłowania na tyle, że po zdanej maturze naturalnym wyborem okazały się studia informatyczne (na Uniwersytecie Wrocławskim).

Osiągnięcia

  • Przedmiot "Programowanie" zaliczony na poziomie magisterskim
  • Wygrał w Tekkena ze swoją dziewczyną ;)
  • Instalacja systemu Linux na na PlayStation2

Zainteresowania

  • Pink Floyd
  • Rachunek lambda

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com