Zmiana limitów zadania "Porównywanie ofert"

01.06.2009

Uwaga: do treści zadania "Porównywanie ofert" wkradł się niewielki błąd. Limit pamięciowy w tym zadaniu wynosi 32 MB (a nie 64, jak było podane wcześniej).

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com