Microsoft XNA, część 1

10.05.2010 - Marcin Oczeretko
TrudnośćTrudność

    Metody Update() i Draw():1
2
3
4
5
6
7
8
9
protected override void Update(GameTime gameTime)
{
    if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back ==
                                            ButtonState.Pressed)
        this.Exit();
 
    base.Update(gameTime);
}
                1
2
3
4
5
6
protected override void Draw(GameTime gameTime)
{
    GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);
    base.Draw(gameTime);
}
                

     Po wywołaniu metody LoadContent(), gra automatycznie wchodzi do pętli gry. Co prawda nie jest to dla nas bezpośrednio widoczne, ale mamy możliwość wykonywania wszystkich istotnych czynności dzięki dwóm metodom: Update() i Draw(). Są bardzo ważne, więc poświęcimy im nieco więcej uwagi. Łatwo domyślić się, którym punktom ze schematu gry odpowiadają.

     Domyślne ustawienia gwarantują, że metoda Update() będzie wywoływana dokładnie 60 razy w ciągu sekundy, a metoda Draw() tylko wtedy, gdy będziemy mieli wystarczającą ilość zasobów systemowych. Przypisując określone wartości właściwościom IsFixedTimeStep i TargetElapseTime z klasy Game1, jesteśmy w stanie zmienić wedle uznania domyślne ustawienia.

     Kod z trzeciej i czwartej linijki metody Update() możemy usunąć, gdyż jest on potrzebny jedynie do tego, by umożliwić wyłączenie gry na Xboxie 360.

     W metodzie Draw(), gdzie będziemy dokonywać całego rysowywania zawartości ekranu, jest na razie tylko jedna ciekawa linia kodu. To dzięki niej nasze okienko ma wspaniałe, niebieskie tło.

     Ostatnią rzeczą, na którą pragnę zwrócić Twą uwagę, jest parametr, który przyjmują obie omawiane metody. W obiekcie gameTime przekazywanych jest nam kilka dość istotnych informacji. Umożliwia on nam na przykład sprawdzenie ile czasu mineło od ostatniego wywołania metody Update() - gameTime.ElapsedGameTime, albo czy nasza gra ma problem z wydajnością - gameTime.IsRunningSlowly.

    Metoda UnloadContent():


1
2
3
4
protected override void UnloadContent()
{
 
}

     Jak nietrudno odgadnąć, tutaj będziemy zwalniali zasoby załadowane w trakcie działania gry.

     Skoro już wiemy jak działa kod wygenerowany przez Visual Studio, przystąpmy czym rychlej do pisania pierwszej gry!

4
Twoja ocena: Brak Ocena: 4 (4 ocen)

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com