Dokumentacja gry Wumpus

23.04.2013 - Kuba Kowalski
Trudność

Protokół komunikacji

W trakcie trwania tury komunikacja z grą odbywa się za pomocą zapytań i komend, czyli komunikatów wypisanych na standardowe wyjście i zakończonych znakiem nowej linii. Aby zakończyć turę bot musi wysłać specjalny komunikat #END. Wszystkie instrukcje po wysłaniu tego komunikatu będą miały miejsce w kolejnej turze gry.

Zapytania

W grze występują jedynie dwa zapytania, wywołanie każdego z nich powoduje, że system zwraca odpowiedź dostępną na standardowym wejściu programu i zakończoną znakiem nowej linii.

Percepts

Metoda zwraca ciąg znaków odpowiadający aktualnie odczuwanym przez bohatera perceptom. Ciąg ten składa się z następujących liter:

  • B, jeśli bohater odczuwa powiew przepaści,
  • S, jeśli bohater odczuwa smród wumpusa,
  • G jeśli bohater widzi błysk złota,
  • b jeśli próbując wykonać ostatni krok bohater uderzył w ścianę,
  • s jeśli bohater usłyszał krzyk trafionego w zeszłej turze wumpusa.

Jeśli bohater nie odczuwa żadnych preceptów to przesłany zostaje pusty ciąg (a więc na wejściu program otrzymuje wyłącznie znak nowej linii).

Arrows

Metoda zwraca pojedynczą liczbę - ilość pozostałych bohaterowi strzał.

Komendy

Każda z komend odpowiada jednej możliwej do wykonania przez bohatera akcji. W każdej turze należy wywołać dokładnie jedną komendę, inne zachowania zostaną potraktowane jako nieprawidłowe działanie programu.

Forward

Bohater chce przejść na następne pole w kierunku w którym jest aktualnie zwrócony.

TurnLeft

Bohater chce się obrócić o 90° w lewą stronę.

TurnRight

Bohater chce się obrócić o 90° w prawą stronę.

Shoot

Bohater chce wystrzelić z łuku w kierunku w którym jest zwrócony. Jeśli nie ma już strzał to nic się nie dzieje.

Grab

Bohater chce podnieść złoto. Jeżeli na polu na którym stoi nie ma złota, nic się nie dzieje.

Exit

Bohater chce wyjść z labiryntu. Wywołanie metody kończy rozgrywkę jeśli bohater znajduje się w polu startowym (lewym dolnym rogu jaskini), w przeciwnym wypadku nic się nie dzieje.

0
Twoja ocena: Brak

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com