Runda 5: Trójkąt prostokątny

24.06.2009

W układzie współrzędnych położono N punktów. Napisz program, który określi ile trójkątów prostokątnych tworzą trójki tych punktów.

Wejście

Pierwsza linia zawiera liczbę punktów N (3 ≤ N ≤ 1500). Następne N linii zawiera współrzędne x,y punktów (−109 ≤ x,y ≤ 109). Żadne dwa punkty nie będą leżały w tym samym miejscu.

Wyjście

Wypisz liczbę trójkątów prostokątnych

Przykłady

Dla danych wejściowych

3
4 2
2 1
1 3

poprawną odpowiedzią jest

1

Dla danych wejściowych

4
5 0
2 6
8 6
5 7

poprawną odpowiedzią jest

0

Dla danych wejściowych

5
-1 1
-1 0
0 0
1 0
1 1

poprawną odpowiedzią jest

7

kod: PRAVO, limity: 5 s, 32 MB

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com