Runda 1: Żmudne dzielenie

24.06.2009

Bajtocka Szkoła Główna (BSG) słynie z wysokiego poziomu nauczania. Dostanie się do niej jest marzeniem każdego ucznia w Bajtocji, a ukończenie jej (przez wielu postrzegane jako niemożliwe) jest niemalże gwarancją sukcesu w dalszym życiu. Akademia Królewska przyjmuje uczniów BSG z otwartymi ramionami, a pracodawcy postrzegają ich jako najbystrzejszych, najlepiej wykwalifikowanych, najbardziej wszechstronnych pracowników. Jednak na sukces BSG składa się, prócz wspaniałej atmosfery, starannie dobranej kadry i specjalnego systemu innowacji, przede wszystkim bardzo ciężka praca uczniów.

W związku ze zbliżającymi się mistrzostwami w ujeżdżaniu smoków, szkoła stanęła przed zadaniem przygotowania uczniów do godnego reprezentowania poziomu nauczania w kraju. Na lekcji matematyki na przykład objawia się to intensywnym ćwiczeniem wykonywania działań matematycznych. A jako że najtrudniejszym działaniem matematycznym jest dzielenie, uczniowie otrzymali następujące zadanie: Daną liczbę podzielić przez jej najmniejszy dzielnik większy od jedności i powtarzać tę operację tak długo, jak to możliwe. Wynikiem zadania ma być dana liczba przedstawiona jako iloczyn liczb, przez które była kolejno dzielona.

Wejście

Na wejściu dany jest ciąg co najwyżej miliona liczb całkowitych większych od jedności i nie większych niż 8000000 zakończony zerem.

Wyjście

Dla każdej liczby ciągu należy wypisać jej rozkład otrzymany w sposób podany w zadaniu, oddzielając kolejne czynniki znakiem * (bez żadnych spacji).

Przykład

Dla danych wejściowych

2
12
1234321
4999999
0

poprawną odpowiedzią jest

2
2*2*3
11*11*101*101
4999999
Uwaga: Ze względu na duży rozmiar danych zaleca się obsługiwanie standardowego wejścia i wyjścia za pomocą funkcji printf(...) i scanf(...) zamiast strumieni cout i cin.
kod: MUNDIV, limity: 6 s, 64 MB

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com