Spotkanie

15.06.2009

Zapraszamy wszystkich w środę 17.06 o godzinie 11na spotkanie w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, sala 119. W planie spokania:

  • wręczenie nagród uczestnikom konkursu
  • omówienie zadań
  • omówienie wybranych rozwiązań wysłanych przez uczestników
  • spotkanie z autorami konkursu
  • prezentacja nowej aktywności programistycznej - gry Czołgi

Podczas spotkania zostaną też zebrane zamówienia na koszulki.

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com