Nagrody jury za pierwszą rundę

04.06.2010

Nagrody Jury za pierwszą rundę otrzymują:

  • Marcin Chrzanowski - za szczęśliwą inaugarcję konkursu pierwszym poprawnym zgłoszeniem ( i pierwszym zgłoszeniem w ogóle) o godzinie 06:09:25 w poniedziałek.
  • Michał Makarewicz - za wyjątkowo zgrabną implementację rozwiązania zadania Ciastka, którą załączamy poniżej.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 1000000;
int t, n;
int T[N + 1], R[2], K[2], W[2], ans, res;
int main()
{
        ios_base::sync_with_stdio(false);
        cin >> t;
        while(t--)
        {
                cin >> n;
                for(int i = 0; i < n; ++i)
                        cin >> T[i];
                sort(T, T + n, greater<int>());
                R[0] = R[1] = 0;
                for(int i = 0; i < n; ++i)
                        R[i & 1] += T[i];
                ans = R[0] - R[1];
                K[0] = K[1] = 0;
                for(int i = 0; i < n; ++i)
                {
                        K[i & 1] += T[i];
                        W[0] = R[0] - K[0];
                        W[1] = R[1] - K[1];
                        if((i & 1) == 0)
                                ans = min(ans, (K[0] + W[1]) - (K[1] + T[i] + W[0]));
                }
                cout << ans << endl;
        }
}

Organizatorzy:

Wrocławski Portal Informatyczny Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Wrocław

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com