Komparator

18.11.2011

Komparator

Limit czasowy: 1000 milisekund
Limit pamięciowy: 32000 kilobajtów


Jednym z ulubionych zajęć Hektora jest udział w konkursach programistycznych. Po latach startów w zawodach Hektor postanowił napisać własny system do oceny rozwiązań (zwany potocznie sprawdzarką) - HektorJudge. Kluczowym elementem HektorJudge będzie moduł, który sprawdzi czy pojedyncza liczba wyliczona przez program zawodnika zgadza się z liczbą zapisaną we wzorcowych wynikach.

Napisz program, który dla pary nieujemnych liczb całkowitych sprawdzi, czy liczby są równe.

Wejście

W pierwszej linii znajduje się liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

Opis pojedynczego zestawu testowego składa się z jednej linii zawierającej dwie oddzielone pojedynczą spacją nieujemne liczby całkowite X i Y (0 <= X, Y <= 1000000).

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego należy w osobnej linii wypisać słowo "TAK", jeśli X jest równy Y i "NIE" w przeciwnym wypadku. Kolejność wypisywanych odpowiedzi musi odpowiadać kolejności zestawów na wejściu.

Przykład

Wejście Wyjście
2
1 1
1 3
TAK
NIE
Nie możesz wysyłać i oglądać rozwiązań tego zadania ponieważ nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub załóż konto.

Organizatorzy:

Wrocławski Portal Informatyczny Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Wrocław

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com