Kolekcjoner

29.07.2011

Kolekcjoner

Limit czasowy: 5000 milisekund
Limit pamięciowy: 32000 kilobajtów


Hektor jest wybitnym kolekcjonerem kart z Ukemonami. Jak wiadomo, jest N różnych rodzajów Ukemonów, ponumerowanych od 1 do N. Hektor chciałby mieć po jednej karcie z każdym z rodzajów Ukemonów.

Znając numery rodzajów Ukemonów na kartach Hektora sprawdź, czy jego kolekcja jest kompletna i minimalna, tj. czy zawiera dokładnie po jednym z każdego rodzaju kart. 

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) opisująca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

Pierwsza linia opisu zestawu testowego zawiera parę liczb naturalnych N i M ( 1 <= N, M <= 1000000), oznaczających kolejno liczbę rodzajów Ukemonów oraz liczbę kart w kolekcji Hektora.

W drugiej linii opisu zestawu znajduje się M oddzielonych spacjami liczb naturalnych ui ( 1 <= ui <=  N ) oznaczających rodzaje Ukemonów na kolejnych kartach Hektora.

Wyjście

Dla każdego testu należy w osobnej linii wypisać słowo TAK, jeśli Hektor posiada dokładnie po jednej karcie z każdego rodzaju i słowo NIE w przeciwnym wypadku.

Przykład

Wejście Wyjście

3
2 1 
1
2 2
1 2
2 3
1 1 2

NIE
TAK
NIE

 

Nie możesz wysyłać i oglądać rozwiązań tego zadania ponieważ nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub załóż konto.

Organizatorzy:

Wrocławski Portal Informatyczny Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Wrocław

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com