Wiki - definiowanie

W tej sekcji:

  • dowiemy się, jak założyć wiki w Moodle i wypełnić formularz z jego podstawowymi parametrami.

Definiowanie wiki w Moodle

Wiki jest składową Moodle, więc by zamieścić w kursie nowe wiki trzeba:
  • zalogować się do kursu, w którym mamy uprawnienia autora;
  • włączyć tryb edycji;
  • przejść do tematu, w którym chcemy dodać nowe wiki;
  • rozwinąć w nim listę Dodaj składową;
  • wybrać z listy dostępnych elementów składową wiki.
Spowoduje to wyświetlenie formularza z parametrami wiki.

Uwaga. Jeśli na liście składowych nie ma elementu o nazwie wiki, to składowa ta nie być w naszym Moodle zainstalowana lub odblokowana. W obu przypadkach musimy zwrócić się o pomoc do naszego administratora.

Parametry ogólne

Nazwa i streszczenie
Parametry te odgrywają tę samą rolę, co w innych składowych. Wiki jest widoczne na stronie kursu jako nazwa, a w wykazach składowych kursu dodatkowo pojawia się streszczenie.
Typ grup
Parametr ten określa, jakie będzie grono twórców wiki i ile "kopii" wiki zostanie utworzonych. Wybór opcji:
  • prowadzący spowoduje utworzenie jednego wiki dla całego kursu - wszyscy uczniowie i nauczyciele kursu będa mogli tworzyć i edytować jego zawartość;
  • grupy spowoduje utworzenie po jednej kopii wiki dla każdej grupy kursu - każdą kopię będą mogli rozwijać tylko członkowie grupy oraz nauczyciel;
  • student spowoduje utworzenie po jednej kopii wiki dla każdego ucznia/studenta - takie wiki będzie mógł tworzyć i edytować tylko dany student i nauczyciel;
Wartości tego parametru nie można zmienić później, gdy wiki już zostało utworzone. Próba połączenia (lub rozdzielenia) kilku wiki mogłaby bowiem spowodować wiele problemów.
Wydrukuj nazwę na każdej stronie
Wiki składa sie z wielu powiązanych stron i ten parametr ustala, czy nazwa całości będzie powtarzana na każdej czy nie.
Tryb HTML
Strony Wiki można pisać w języku znaczników wiki - prostym, łatwym do opanowania języku, zawierającym tylko kilka charakterystycznych znaczników (nauczymy się go na jednych z kolejnych zajęć). Można także do tego celu używać ogólniejszego i bogatszego języka, czyli HTML. W szczególności może być to HTML "generowany" za pośrednictwem edytora WYSIWYG. W tym parametrze określamy, czy tworząc strony wiki chcemy mieć dostęp do HTML czy też będziemy posługiwać się tylko "językiem wiki". Każdy z nas przekona się później, co mu bardziej odpowiada. Warto jednak uprzedzić, że mieszanie edytora WYSIWYG z językiem wiki potrafi prowadzić do niezamierzonych efektów, stąd mój wybór na tym etapie - brakHTML, czyli tylko "język wiki".
Zezwól na pliki binarne
Parametr ten określa, czy do każdej ze stron wiki będzie można dołączać pliki binarne, w tym graficzne. Jeśli są one istotne dla treści wiki, to oczywiście zaznaczamy tę opcję. Wówczas pliki (np. graficzne) będzie można włączać do treści strony lub doczepiać, jako załączniki. Jak to robić, dowiemy się wkrótce. Warto pamiętać, że przy przesyłaniu plików do wiki obowiązuje globalne ograniczenie rozmiaru ustawione dla wszystkich plików w kursie i w Moodle.
Opcje autolinkowania - włącz linkowanie CamelCase
CamelCase to zwyczaj pisania nazw złożonych z wielu słów bez spacji, przy czym każde słowo pisze się z wielkiej litery, tak że z określenia "Camel case" powstaje słowo "CamelCase". Taki sposób zlepiania słów jest dość popularny wśród programistów, któym odstęp (spacja) potrafi sprawić sporo kłopotów.
W początkowym okresie rozwoju systemów wiki CamelCase był podstawową metodą określania nowych pojęć w wiki. W związku z tym przyjęło się, że każde słowo zaczynające się z wielkiej litery i zawierające w środku jeszcze jedną literę (czyli podejrzane o to, że jest zlepkiem wielu słów) było traktowane jak nowe hasło wiki. Potem sposób ten coraz częściej był zastępowany znaznaczaniem haseł przej ujęcie ich w nawiasy kwadratowe.
Jeśli chcemy, by słowa mające formę CamelCase były w naszym wiki traktowane automatycznie jako hasła, to zaznaczamy tę opcję. Jeśli nam to przeszkadza - to jej nie zaznaczamy.
Opcje administracyjne studenta
W tym parametrze określamy, jakie operacje administracyjne na danej kopii wiki będa mogli wykonywać jej twórcy, których grono zdefiniowaliśmy jako: wszyscy, grupa lub uczeń w parametrze Typ. Dokładne znaczenie tych opcji poznamy na kolejnych zajęciach. Teraz warto tylko zapamiętać, że są to opcje umożliwiające usuwanie starych stron lub wycofywanie wprowadzonych zmian, czyli ingerujące w działania innych twórców wiki.

Parametry opcjonalne

W parametrach opcjonalnych możemy zmienić nazwę strony startowej wiki na inną niż nazwa całego wiki. Możemy też wybrać inną stronę startową niż pierwsza, zdefiniowana strona wiki. Na początku (i zazwyczaj jeszcze długo dłużej) standardowe ustwienia tych opcji są wystarczające, czyli pozostajemy przy tej samej nazwie wiki i strony oraz wejścia do wiki przez pierwszą stronę.

Parametry standardowe

W parametrach standardowych trzeba zwrócić uwagę na znaczenie opcji Rodzaj grup. Dla wiki (podobnie, jak dla innych składowych) określa ona, kto będzie widział zawartość wiki. Są to odpowiednio: wszyscy, grupa i nauczyciel oraz uczeń i nauczyciel. Trzeba przy tym pamiętać, że dostęp dotyczy odpowiednio: jedynej kopii wiki dla całego kursu, kopii grupy lub kopii ucznia. Liczbę tworzonych kopii wiki okresliliśmy w parametrze typ w opcjach ogólnych.

Zakończenie definiowania

Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk Zapisz i wyświetl, jeśli chcemy natychmiast przejść do definiowania pierwszej strony wiki lub rozbudowy wcześniej rozpoczętego wiki. Opcja Zapisz i wróć do kursu jest przydatna, gdy weszliśmy do formularza tylko po to, by ustawić/zmodyfikować parametry wiki, a pracę nad treścią odkładamy na potem lub zostawiamy komu innemu. Jak w przypadku innych składowych, większość parametrów wiki można potem zmienić. Przypomnijmy jednak raz jeszcze, że da się zmienić parametru typ. Od niego bowiem zależy, ile różnych wiki zostało utworzonych i, być może, wypełnionych treścią.
Te zajęcia nie zajęły nam dużo czasu. Warto więc szybko przejść do kolejnych. W ich trakcie, korzystając z prostego przykładowego wiki, zobaczymy, jak wygląda "od środka" rzeczywiste wiki Moodle. Swoje własne wiki będziemy mogli zacząć tworzyć trochę później, gdy już dowiemy się, jak redagować strony wiki w Moodle. A więc na razie wybieramy opcję Zapisz i wróć do kursu.
Ostatnia modyfikacja: sobota, 12 marzec 2011, 22:07