Kurs Moodle - zadania

Najprostszy rodzaj ćwiczeń dla ucznia, które możemy zamieścić w kursie Moodle to Zadania. Przypominają one typowe zadania szkolne: nauczyciel formułuje polecenie, a uczeń - odpowiedź. W tym rozdziale:

Rodzaje zadań

Zadania Moodle to jeden z kilku rodzajów aktywności, jakie możemy zamieścić w kursie. Aktywności te w Moodle nazywamy składowymi.

 1. Aby zamieścić w kursie składową, należy wejść na stronę kursu i przełączyć ją w tryb edycji.
 2. Wówczas przy każdym temacie nauczyciel (lub autor kursu) widzi listę rozwijalną Dodaj składową...
 3. Korzystając z listy można dodać do kursu zadanie wybranego typu.
1.

2.

3.

Rodzaje zadań

Już pierwsza próba dodania zadania do kursu stawia nas przed dylematem, jaki rodzaj zadania wybrać, bo na liście widzimy (co najmniej) cztery możliwości. Poznajmy je, niekoniecznie w tej kolejności, w jakiej pojawiają się na liście.

"Tekst on-line"  

Ten rodzaj zadania jest odpowiedni, gdy uczeń musi udzielić stosunkowo niedługiej odpowiedzi - złożonej z kilku, kilkunastu zdań. Uczeń chcący przesłać rozwiązanie będzie miał do dyspozycji okno tekstowe, w które będzie mógł wpisać odpowiedź. Nie należy raczej wymagać, by odpowiedź była elegancko sformatowana i/lub ilustrowana. Uczeń może co prawda używać w odpowiedzi elementów html, ale nie jest to wygodne.

Formularz dla ucznia
W tym miejscu jest widoczne polecenie zadania. Uczniowie wpisują swoją odpowiedź w pole tekstowe poniżej.
Dostępne od:sobota, 27 listopada 2001, 15:55
Termin oddania:sobota, 4 grudnia 2001, 15:55
Oddane zadanie
W tym polu uczeń może wpisać swoją odpowiedź...

 
 
Format

"Zadanie off-line"  

W zadaniu off-line nie oczekujemy od ucznia przesłania żadnego rozwiązania - jak widać nie ma na nie miejsca w formularzu. Możemy natomiast ocenić różne "realne" działania uczniów: obecność na zajęciach, wystąpienia i prezentacje ustne, wykonane prace. Dzięki zdefiniowaniu takiej działalności w kursie jako zadania, będziemy mieli spójny system oceniania i informację o wszelkich działaniach w ramach kursu.

Formularz dla ucznia
W tym miejscu jest widoczne polecenie zadania. Uczniowie wykonują je "poza platformą".
Dostępne od:sobota, 27 listopada 2001, 16:00
Termin oddania:sobota, 4 grudnia 2001, 16:00

"Prześlij plik"  

W zadaniu typu "Prześlij plik" uczeń przygotowuje rozwiązanie zawarte w jednym pliki i zgłasza je poprzez formularz zadania. Musi zważać na podany limit rozmiaru. Zazwyczaj w treści zadania nauczyciel podaje, w jakim formacie oczekuje rozwiązania (na przykład pdf lub html). W zadaniach tego typu uczniowie mogą także przysyłać prace złożone z wielu plików, ale spakowanych, na przykład w formacie zip.

Formularz dla ucznia
W tym miejscu jest widoczne polecenie zadania. Uczniowie tworzą na swoich komputerach plik z odpowiedzią i przesyłają go za pomocą przycisku Wybierz plik oraz Prześlij ten plik.
Dostępne od:sobota, 27 listopada 2001, 15:55
Termin oddania:sobota, 4 grudnia 2001, 15:55
Prześlij plik (maksymalny rozmiar 1 MB)

"Zaawansowane ładowanie plików"    

Zadanie tego typu ułatwia uczniom przesyłanie rozwiązań składających się z wielu elementów i, zazwyczaj, tworzonych przez dłuższy czas. W formularzu jest miejsce na zgłoszenie kilku plików (maksymalną liczbę określa nauczyciel). Jest także miejsce na komentarz, być może wyjaśniający zawartość plików i pomagający nauczycielowi zorientować się w strukturze odpowiedzi. Gdy uczeń zakończy pracę nad rozwiązaniem i prześle wszystkie pliki, może zgłosić nauczycielowi, że praca jest gotowa i może być oceniana.

Formularz dla ucznia
W tym miejscu jest widoczne polecenie zadania. Uczniowie zbierają lub tworzą na swoich komputerach pliki będące odpowiedzią na zadanie. Mogą przesyłać je pojedynczo przez formularz używając przycisków Wybierz plik oraz Prześlij ten plik. Swoje rozwiązanie mogą modyfikować (usuwać przesłane pliki) lub uzupełniać (dosyłać kolejne pliki). Mogą dodać opis tekstowy (na przykład wyjaśniający zawartość plików. Gdy zakończą, zgłaszają, że rozwiązanie jest gotowe klikając na przycisk Wyślij do oceny.
Dostępne od:sobota, 27 listopada 2001, 15:55
Termin oddania:sobota, 4 grudnia 2001, 15:55
Wersja robocza oddawanego zadania
plik1.jpg
plik2.jpg
Prześlij plik (maksymalny rozmiar 1 MB)

Notatki
W tym miejscu uczeń może wpisać swój komentarz...

Ostateczne zgłoszenie zadania do oceny

Przykłady zadań

Spróbujmy wymyślić kilka przykładowych zadań, które będzie można sformułować jako zadania różnych typów w Moodle. Przypuśćmy, że nasz kurs jest przeznaczony dla szkolnego Koła Turystycznego. Wszystkie zadania będą dotyczyły wycieczek krajoznawczych.

Tekst on-line
W tym zadaniu zapytamy uczniów o ich aktywność turystyczną w ciągu ostatniego miesiąca. Powinni podać, jakie wycieczki odbyli i kiedy.
Zadanie off-line
W dniu 3 grudnia odbędzie się spotkanie Koła. Na spotkaniu wszyscy, którym udało się zorganizować wycieczkę krajoznawczą w dowolny z listopadowych week-endów, opowiedzą o swojej wyprawie. Mogą oczywiście, a nawet powinni, pokazać zdjęcia lub filmy z wycieczki, opowiedzieć o najciekawszych miejscach, przygodach, odkryciach...
Prześlij plik
W tym zadaniu poprosimy uczniów o przygotowanie "karty" do informatora turystycznego. Taka karta powinna dotyczyć wybranej, niedużej miejscowości w okolicach Wrocławia. Powinna zawierać rys historyczny, opis atrakcji, porady praktyczne. Uczniowie powinni przygotować swoją "kartę" w postaci dokumentu pdf.
Zaawansowane ładowanie plików
Zadaniem uczniów będzie przesłanie trzech zdjęć obiektów turystycznych. W opisie należy zamieścić informacje o tym, jaki obiekt przedstawia każde ze zdjęć. Na zdjęciach nie powinno być żadnych dodatkowych informacji, bo nauczyciel planuje przygotować z nadesłanych zdjęć quiz, w którym uczniowie będą rozpoznawali obiekty ze zdjęć.

Ćwiczenie

Przed przystąpieniem do czytania dalszej części materiału przygotuj sobie w swoim kursie ćwiczeniowym miejsce, w którym potrenujesz tworzenie zadań. Zarezerwuj na to jeden z pustych tematów w kursie. Jeśli wszystkie są już zajęte, to wejdź w bloku Administracja w opcję Ustawienia i zwiększ parametr Liczba tygodni/tematów o jeden. Po zatwierdzeniu zmian, na stronie kursu masz jeden dodatkowy, pusty temat.

Nie będziemy spędzać czasu na formatowaniu tego tematu, wpiszemy tylko prosty opis Ćwiczenia do tematu "Zadania Moodle". W tym celu musimy włączyć tryb edycji w kursie i kliknąć na ikonkę edycji widoczną w nowym temacie.

W formularzu, który się pojawi, wpisujemy tylko zaplanowany tytuł i zamykamy formularz. Na stronie kursu widzimy przygotowany, pusty temat, w którym za chwilę zaczniemy dodawać zadania różnych typów.

Dodawanie zadań

W tym rozdziale zdefiniujemy cztery zadania - po jednym każdego typu. Treści zadań będą takie, jakie sobie właśnie wymyśliliśmy. Musimy oczywiście rozpocząć od wejścia do swojego kursu, w którym mamy prawa nauczyciela lub autora, i:

 1. przełączyć stronę kursu w tryb edycji.
 2. w wybranym temacie kliknąć na listę Dodaj składową...
 3. wybrać z listy zadanie odpowiedniego typu.

Po wyborze typu zadania na ekranie widzimy formularz pozwalający zdefiniować zadanie. Formularze zadań różnego typu różnią się między sobą, ale mają także wiele cech wspólnych. Przeanalizujemy je definiując kolejno przykładowe zadania typu:

 • Tekst on-line
 • Zadanie off-line
 • Prześlij plik
 • Zaawansowane ładowanie plików

1.

2.

3.

Opcje ogólne

Opcje ogólne występują we wszystkich rodzajach zadań. Możemy przeanalizować ich znaczenie patrząc na widoczny poniżej formularz zadania typu "Tekst on-line".

Nazwa i opis: w opcjach ogólnych podajemy przede wszystkim nazwę (czyli tytuł) i opis (czyli treść) zadania. Tytuł zadania uczeń widzi na stronie kursu, a treść - dopiero po kliknięciu na tytuł i wejściu w kartę zadania.

Ocena: z dostępnej skali ocen widocznej po rozwinięciu listy, wybieramy maksymalną ocenę za zadanie. Potem za każde rozwiązanie będziemy mogli przydzielić dowolną ocenę ze skali od najniższej w skali do podanego maksimum. Na razie korzystamy z prostej skali od 0 do 100. W jednym z dalszych tematów kursu dowiemy się, jak korzystać z innych skal i definiować własne.

Terminy: w polach Dostępne od oraz Termin oddania podajemy okres, w którym uczniowie mogą nadsyłać swoje prace.

 • Przed pierwszą z podanych dat uczniowie widzą w kursie treść zadania, ale jeszcze nie mogą nadsyłać rozwiązań. Zdefiniowane daty można zmieniać w trakcie trwania kursu (i zadania), można je także wyłączyć. Jeśli jednak są aktywne, to:
 • Pomiędzy podanymi terminami uczniowie mogą swobodnie nadsyłać swoje prace.
 • Po drugim z podanych terminów uczniowie mogą swobodnie nadsyłać swoje prace tylko wówczas, gdy dla opcji Zapobiegaj wysyłaniu zadań po terminie wybierzemy wartość Nie. Takie spóźnione rozwiązania są przyjmowane przez system, ale nauczyciel widzi, kiedy zostały nadesłane i może w zależności od ego modyfikować ocenę.

"Tekst on-line"

Zgodnie z zapowiedzią tworzymy zadanie, w którym pytamy uczniów, jaki wycieczki odbyli w listopadzie 2010. Zadanie nie jest bardzo wysoko "cenione" (tylko 10 punktów), bo udzielone odpowiedzi traktujemy informacyjnie i nie oceniamy samej aktywności. Nie chcemy też, by uczniowie przysyłali rozwiązania po terminie, gdyż w określonym czasie (na przykład w dniach 5-6 grudnia) chcemy przejrzeć nadesłane odpowiedzi i wystawić oceny.

W grupie opcji Tekst online określamy kolejne parametry zadania.

 1. Nie pozwalamy, by uczeń po przesłaniu swojej odpowiedzi mógł ją jeszcze zmieniać. Pewnie, gdybyśmy pozwolili, to nie stało by się nic strasznego, bo planujemy oceniać całość dopiero po zakończeniu zadania. Jednak w tym zadaniu możemy wymagać, by uczeń wysłał od razu przemyślaną odpowiedź.
 2. Nie chcemy, by Moodle powiadamiał nas e-mailem o każdej nadesłanej odpowiedzi. Planujemy zapoznać się z nimi w określonym terminie i nie musimy natychmiast dowiadywać się, że kolejny uczeń wpisał swoją odpowiedź.
 3. Akceptujemy komentarz wewnątrzliniowy, co oznacza, że w czasie oceniania Moodle automatycznie w okno komentarza nauczyciela wklei tekst odpowiedzi ucznia. Będzie nam wówczas łatwiej skomentować odpowiednie fragmenty. Oczywiście zawsze można to zrobić samemu, ale w ten sposób będzie trochę mniej klikania podczas oceniania.
Formularz definiowania zadania
Ogólne
Nazwa zadania
Twoja aktywność turystyczna w listopadzie 2010
Opis
Napisz, na jakich wycieczkach byłeś w okresie od 1 do 30 listopada 2010. Uwzględnij tylko wycieczki co najmniej jednodniowe poza Wrocław. Powinny być to wyjazdy turystyczno-rekreacyjne. W odpowiedzi podaj datę, przybliżony czas trwania, główne punkty wycieczki i środek lokomocji.
Ocena
Dostępne od
Wyłącz
Termin oddania
Wyłącz
Zapobiegaj wysyłaniu zadań po terminie
Tekst online
Zezwalaj na ponowne przesyłanie
Wyślij powiadomienie do nauczycieli
Komentarz wewnątrzliniowy
Standardowe opcje modułów
Rodzaj grup
Widoczny
Numer ID
 
Kategoria oceny

Standardowe opcje modułu

Na końcu każdego formularza definiowania zadania występuje grupa opcji określająca, jak dany moduł (w tym przypadku zadanie) ma być pokazany w kursie i uwzględniony w ocenie.

Rodzaj grup: gdy uczniowie w kursie są podzieleni na grupy, to możemy zdecydować, czy będą oceniani w ramach grupy czy wszystkich uczestników kursu. Ewentualnie, jeśli w ramach grupy, to czy będą widzieli osiągnięcia uczniów z innych grup. Ten problem na razie nas nie dotyczy, bo jeszcze nie próbowaliśmy podzielić uczniów na grupy. Do tematu powrócimy w jednym z dalszych tematów kursu, a na razie wybieramy jedyną dostępną opcję: Bez grup

Widoczny: na liście mamy do wyboru dwie wartości: Pokaż oraz Ukryj. Zadanie ukryte nie jest widoczne dla uczniów na stronie kursu, nawet jeśli trwa okres nadsyłania rozwiązań. Zadanie jest sens ukrywać albo, jeśli nie chcemy przedwcześnie zdradzać jego treści, albo jeśli musimy w nim coś poprawić lub zmodyfikować. Nasze zadanie testowe pokazujemy uczniom.

Numer ID: każdej aktywności możemy nadać numer, który pozwoli nam potraktować ją odrębnie w czasie wyznaczania oceny za udział ucznia w kursie. Jeśli nie nadamy numeru, to ocena za zadanie będzie sumowana do oceny końcowej w standardowy sposób. Na razie nie próbujemy niestandardowych metod oceniania, więc nie przypisujemy żadnemu z zadań testowych numeru ID.

Kategoria oceny: przy zaawansowanym ocenianiu możemy określić kilka kategorii ocen, związanych na przykład z dziedzinami, z jakich są wystawiane oceny (przyroda, geografia), lub rodzajami aktywności (obecność, testy sprawdzające), które oceniamy. Jest to możliwość, która pojawia się, gdy przystępujemy do bardziej zaawansowanego definiowania sposobu oceniania, więc wrócimy do tego tematu później. Na razie nie mamy zdefiniowanych w kursie żadnych kategorii ocen, więc możemy wybrać tylko jedną dostępną wartość z listy: Bez kategorii.

Definiowanie pierwszego zadania kończymy wybierając przycisk Zapisz i wróć do kursu lub Zapisz i wyświetl. Na początku pewnie warto skorzystać z tej drugiej możliwości i obejrzeć efekty swojej pracy.

"Zadanie off-line"

Zgodnie z planem definiujemy zadanie off-line, w ramach którego ocenimy prezentacje wycieczek, które uczniowie przedstawią na spotkaniu. W formularzu zadania określamy tylko opcje ogólne i standardowe, a i to wydaje się być zbyt wiele - trzeba przyznać, że terminy oddawania zadań nie mają tutaj żadnego znaczenia.

Formularz definiowania zadania
Ogólne
Nazwa zadania
Spotkanie "Podsumowanie listopada"
Opis
W dniu 3 grudnia odbędzie się spotkanie Koła. Na spotkaniu wszyscy, którym udało się zorganizować wycieczkę krajoznawczą w listopadzie, opowiedzą o swojej wyprawie. Można oczywiście, a nawet należy, pokazać zdjęcia lub filmy z wycieczki, opowiedzieć o najciekawszych miejscach, przygodach, odkryciach... Proszę zaplanować wystąpienia 30 minutowe i zapisać się w głosowaniu: "Terminy wystąpień, spotkanie 3 grudnia" na wybrany termin wystąpienia.
Ocena
Dostępne od
Wyłącz
Termin oddania
Wyłącz
Zapobiegaj wysyłaniu zadań po terminie
Zadanie offline

Standardowe opcje modułów
Rodzaj grup
Widoczny
Numer ID
 
Kategoria oceny

"Prześlij plik"

Zaplanowane zadanie typu "Prześlij plik" polega na opracowaniu przez uczniów karty do przewodnika turystycznego dotyczącej wybranej miejscowości. Jak widać z treści zadania, uczniowie muszą wybrać miejscowości z zadanej listy i mają to zrobić w formie głosowania - chodzi nam o to, by uzyskać kompletny przewodnik, więc musimy jakoś rozdzielić tematy pomiędzy uczniów. Na zakończenie tych zajęć, na deser, zdefiniujemy szybciutko potrzebne głosowania.

Maksymalny rozmiar: w formularzu zadania typu "Prześlij plik" tylko ta opcja jest nowa - wszystkie pozostałe widzieliśmy już wcześniej. Z listy związanej z tą opcją możemy wybrać kilka wartości, przy czym maksymalna to ograniczenie na rozmiar przesyłanych plików ustawione w naszym kursie. To ograniczenie, swoją drogą, nie może przekraczać ograniczenia rozmiaru przesyłanych plików ustawionego w naszym Moodle. Pamiętajmy, by rozsądnie ustalać ten parametr. Zastanówmy się, jak obszerne mają być opracowania uczniów, ile zdjęć będą zawierać, w jakim rozmiarze.

 • Podanie zbyt wysokiej wartości może spowodować przesyłanie dużej ilości danych przez uczniów i większe obciążenie Moodle, ale to raczej nie powinno wpłynąć na sprawność działania platformy, jeśli tylko nasz kurs nie ma setek czy tysięcy uczestników.
 • Natomiast podanie zbyt niskiej wartości może sprawić sporo kłopotów uczniom. Podczas próby przesłania zbyt dużego dokumentu przekonają się, że ich praca nie została przyjęta przez Moodle, ale nie zawsze dostają informację, dlaczego tak się stało.

Formularz definiowania zadania
Ogólne
Nazwa zadania
Karta do przewodnika turystycznego
Opis
Przygotuj "kartę" do informatora turystycznego. Tematem Twojej karty musi być jedna z podanych miejscowości. Miejscowość musisz wybrać w głosowaniu "Wybór miejscowości-tematu karty do informatora turystycznego". Pamiętaj o odpowiednio wczesnym wzięciu udziału w głosowaniu, by mieć wybór - każda miejscowość może być opracowywana tylko przez jedną osobę.
W swoim opracowaniu zamieść rys historyczny, opis atrakcji i porady praktyczne dotyczące dojazdów, jedzenia, noclegów i kosztów. Kartę możesz sporządzić na podstawie własnych doświadczeń lub informacji zebranych z dostępnych źródeł. W przypadku korzystania ze źródeł pamiętaj, że Twoje opracowanie powinno być twórczą kompilacją innych materiałów i należy zamieścić w nim wykaz wykorzystanych źródeł.
Pracę przygotuj w postaci jednego pliku pdf zawierającego kilka stron. Rozmiar pliku nie może przekraczać 1MB.
Ocena
Dostępne od
Wyłącz
Termin oddania
Wyłącz
Zapobiegaj wysyłaniu zadań po terminie
Prześlij plik
Zezwalaj na ponowne przesyłanie
Wyślij powiadomienie do nauczycieli
Maksymalny rozmiar
Standardowe opcje modułów
Rodzaj grup
Widoczny
Numer ID
 
Kategoria oceny

Na koniec zauważmy jeszcze, że w tym zadaniu wskazaliśmy, że Moodle powinien wysłać do nauczyciela e-mail z powiadomieniem (opcja Wyślij powiadomienie do nauczycieli), gdy nadejdzie kolejna karta. Być może z niecierpliwością czekamy na prace uczniów licząc, że uda się z nich stworzyć ciekawy przewodnik.

"Zaawansowane przesyłanie plików"

Zaplanowaliśmy, że uczniowie w tym zadaniu prześlą trzy zdjęcia obiektów turystycznych z Dolnego Śląska, które wykorzystamy potem w "zgadywance". W zadaniu jest wyraźnie powiedziane, że muszą być to zdjęcia zrobione osobiście i podane są format oraz oczekiwane rozmiary przesyłanych plików. Za każde zdjęcie planujemy dać do 10 punktów, stąd sumaryczna ocena może wynieść maksymalnie 30 punktów. Zauważmy, że podany limit na rozmiar pliku jest mocno na wyrost - zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 800x600 ma zazwyczaj kilkaset kilobajtów.

Opcje charakterystyczne dla zadania tego typu znajdują się w grupie Zaawansowane ładowanie plików. Można w nich ustalić następujące parametry:

 • rozmiar pliku - o tym już wiemy;
 • zezwolenie na kasowanie plików - dopóki uczeń nie zgłosi zadania do oceny, może modyfikować listę nadesłanych plików, uzuwać z niej elementy i dosyłać nowe w ramach zaplanowanego limitu;
 • zezwolenie na kasowanie plików - ustalamy, że oczekujemy maksymalnie trzech plików - uczeń nie może zgłosić więcej plików, ale może zgłosić ich mniej;
 • zezwolenie na zamieszczanie przypisów - w tej opcji decydujemy, czy uczeń będzie miał w zadaniu pole Notatki; w naszym przykładowym zadaniu jest ono potrzebne;
 • ukrycie opisu przed rozpoczęciem - treść zadania tego typu można trzymać w tajemnicy, dopóki nie rozpocznie się termin oddawania prac; w przypadku innych zadań taki efekt możemy osiągnąć tylko ukrywając zadanie; w naszym przykładzie nie widać powodu, by zawczasu uczniowie nie mogli poznać treści zadania;
 • wyślij powiadomienie do nauczycieli - tę opcję już znamy i w tym przypadku chcemy być powiadamiani o nadesłanych pracach - być może z niecierpliwością czekamy, czy będzie z czego zrobić test;
 • włącz funkcję "wyślij do oceny" - jeśli opcja jest włączona, to uczniowie widzą przycisk Wyślij do oceny i mogą sami wskazać, kiedy praca jest gotowa; w przeciwnym razie za termin, kiedy wszystkie prace powinny być gotowe do sprawdzenia, należy przyjąć termin oddania zadania.

Formularz definiowania zadania
Ogólne
Nazwa zadania
Zdjęcia obiektów turystycznych na Dolnym Śląsku
Opis
Prześlij trzy, osobiście wykonane zdjęcia obiektów turystycznych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska. Zdjęcia powinny być w miarę charakterystyczne, ale nie powinny zawierać żadnej podpowiedzi ułatwiającej zidentyfikowanie fotografowanego obiektu - zostaną wykorzystane w quizie, w którym uczestnicy będą zgadywać, jaki obiekt jest przedstawiony na zdjęciu.
Notatka powinna zawierać wykaz przesłanych zdjęć wraz z informacją, kiedy zdjęcie zostało zrobione i co na nim jest.
Uwagi techniczne: zdjęcia powinny być wyraźne (ostre), w rozmiarze około 800x600 w formacie jpg. Każdy plik może mieć maksymalnie 1MB.
Ocena
Dostępne od
Wyłącz
Termin oddania
Wyłącz
Zapobiegaj wysyłaniu zadań po terminie
Zaawansowane ładowanie plików
Maksymalny rozmiar
Zezwalaj na kasowanie przesłanych plików
Maksymalna liczba plików, które można przesłać
Zezwalaj na zamieszczanie przypisów do oddawanego zadania
Ukryj opis przed udostępnieniem zadania
Wyślij powiadomienie do nauczycieli
Włącz funkcję "Wyślij do oceny"
Standardowe opcje modułów
Rodzaj grup
Widoczny
Numer ID
 
Kategoria oceny

Ćwiczenie

Po dodaniu wszystkich zaplanowanych zadań, temat ćwiczeniowy zawiera cztery nowe elementy i wygląda następująco.

Ocenianie zadań

Prace do oceny

Do wykazu prac zgłoszonych przez uczniów, które można oceniać, nauczyciel może dostać się klikając na konkretne zadanie (pokaż podgląd).

Można także skorzystać z wykazu wszystkich zadań dostępnego poprzez opcję w bloku Aktywności i obejrzeć na jednym ekranie informację o wszystkich nadesłanych odpowiedziach (pokaż podgląd).

Wchodząc w wykaz oddanych rozwiązań dowolnego zadania widzimy listę wszystkich uczestników kursu, wraz z informacją o nadesłanym rozwiązaniu. Wykazy różnią się nieznacznie dla zadań różnego typu.

Tekst on-line: przy uczestnikach kursu, którzy przesłali już rozwiązanie, widzimy link do pliku tekstowego z treścią ich odpowiedzi. Klikając na link możemy obejrzeć odpowiedź. Aby ją ocenić, musimy kliknąć na napis Ocena lub na napis Dokonaj zmian, który pojawia się w miejsce pierwszego po wystawieniu oceny. W czasie wystawiania oceny można jeszcze raz obejrzeć odpowiedź ucznia oraz dodać komentarz wyjaśniający ocenę.

Zadanie off-line: w wykazie "rozwiązań" dla zadania tego typu nie oczekujemy oczywiście prac nadesłanych przez uczniów. Ale podobnie, jak w zadaniu poprzedniego typu, nauczyciel może wystawić ocenę i opatrzyć ją komentarzem.

Prześlij plik: przy każdym uczniu, który nadesłał rozwiązanie, widzimy link do pliku i datę jego przesłania. Nauczyciel może obejrzeć zawartość pliku i wystawić ocenę (podobnie jak poprzednio, dostęp do pliku ma także z formularza wystawiania ocen).

Zaawansowane ładowanie plików: przy uczniach, którzy przesłali już jakieś pliki w ramach rozwiązania, widzimy wykaz tych plików wraz z datą nadejścia i linkiem do zawartości. Wśród plików jest także link do pliku tekstowego z notatką załączoną przez ucznia. Dodatkowo, przy niektórych rozwiązaniach możemy zobaczyć wytłuszczony przypisek: Wersja robocza. Ostrzega on, że uczeń jeszcze nie zakończył tworzenia rozwiązania - nie kliknął na przycisk Wyślij do oceny.

Przy zadaniach innego typu nie spotykamy takich komentarzy, bo tam uczeń nie ma możliwości zgłoszenia, czy przesłane na platformę rozwiązanie jest ostateczne, czy jeszcze nie. W tamtych zadaniach przyjmuje się, że:

 • przesłanie rozwiązania jest zgłoszeniem pracy gotowej do oceny albo
 • jeśli uczniowi wolno nadsyłać wiele wersji rozwiązania, to upłynięcie terminu oddawania prac jest sygnałem dla nauczyciela, że w Moodle są ostateczne wersje rozwiązania.

Formularz oceny

Formularze ocen zadań różnego typu są dość podobne i wszystkie zawierają podstawowe elementy: listę możliwych ocen oraz miejsce na komentarz nauczyciela.

Tekst on-line

1. W górnej części formularza mamy listę ocen i pole na komentarz nauczyciela. W pole komentarza jest już wkopiowana wypowiedź ucznia (tak zażyczyliśmy sobie definiując to zadanie). Możemy wpisać w odpowiednie miejsca uwagi nauczyciela, na przykład innym kolorem.

2. Pod komentarzem znajduje się pole, którego zaznaczenie spowoduje, że zaraz po zatwierdzeniu oceny Moodle wyśle powiadomienie do ucznia. Następnie widzimy przyciski Zapisz zmiany i Anuluj pozwalające zatwierdzić lub wycofać wpisaną ocenę i komentarz. Kolejne przyciski pozwalają przejść do oceny następnego rozwiązania - po zapisaniu aktualnie wpisanej oceny i komentarza lub po ich anulowaniu.

3. Na dole formularza widzimy dane ucznia i treść jego wypowiedzi.

Zadanie off-line

1. W górnej części formularza mamy listę ocen i pole na komentarz nauczyciela.

2. Pod komentarzem jest zaznaczone pole powiadomienia ucznia o ocenie oraz przyciski zatwierdzenia bądź anulowania zmian oraz przejścia do oceny kolejnego ucznia.

3. Na dole formularza widzimy dane ucznia. Nie ma oczywiście treści pracy, bo w tym zadaniu uczeń nic przez Moodle nie przesyłał.

Prześlij plik

1. W górnej części formularza mamy listę ocen i pole na komentarz nauczyciela.

2. Pod komentarzem znajdują się przyciski Zapisz zmiany i Anuluj pozwalające zatwierdzić lub wycofać wpisaną ocenę i komentarz. W tym przypadku nie widzimy przycisków pozwalających przejść do oceny kolejnych rozwiązań, bo w tym zadaniu tylko jeden uczeń przysłał dotychczas rozwiązanie.

3. Na dole formularza widzimy informacje o rozwiązaniu: dane ucznia, link do pliku i datę jego nadesłania.

Zaawansowane przesyłanie plików

1. W górnej części formularza, jak we wszystkich poprzednich przypadkach, mamy listę ocen i pole na komentarz nauczyciela.

2. Pod komentarzem znajdują się przyciski analogiczne, jak poprzednio. Są też dodatkowe przyciski Przeglądaj i Prześlij ten plik pozwalające nauczycielowi przesłać uczniowi "pliki odpowiedzi" - mogą być to odpowiedzi wzorcowe lub pliki ucznia z naniesionymi komentarzami.

3. Na dole formularza widzimy informacje o rozwiązaniu: dane ucznia, linki do notatki i pliku oraz datę zgłoszenia do rozwiązania. Mamy też przycisk Powrót do wersji roboczej, który pozwala ponownie ustawić status rozwiązania na "niegotowe". Można z niego skorzystać, jeśli chcemy odesłać uczniowi pracę do poprawy. Wówczas uczeń będzie mógł zmienić zestaw nadesłanych plików i ich opis i ponownie zgłosić zadanie, jako gotowe do oceny.

Szybkie ocenianie

Z trybem szybkiego oceniania spotkaliśmy się już w temacie Uczniowie w kursie, gdy po raz pierwszy omawialiśmy ocenianie prac. Warto tam zajrzeć, by przypomnieć sobie wady i zalety tego trybu, jeśli ich nie pamiętamy. Poniżej można zobaczyć krótką animacja pozwalająca przypomnieć sobie, jak wygląda szybkie ocenianie.

Animacja jest odtwarzana w pętli. Poczekaj na ekran z napisem START.

Ostatnia modyfikacja: sobota, 12 marzec 2011, 22:07
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Ustawienia

Ustawienia