Warsztaty - prosty przykład

W czasie tych zajęć:

Warsztaty są formą złożoną i mają wiele parametrów, które istotnie wpływają na ich kształt. W pierwszym przykładzie postaramy się ograniczyć do standardowych wartości parametrów i pominiemy wiele dodatkowych możliwości, by nie komplikować przykładu. Powrócimy do nich na kolejnych zajęciach.

Zapoznanie się z warsztatami powinno obejmować zarówno ich stworzenie, jak i uruchomienie. Z pierwszym zadaniem damy sobie radę samodzielnie. Jednak, aby przetestować działanie gotowych warsztatów, będziemy potrzebować uczestników. O pomoc możemy co prawda poprosić uczniów lub znajomych, jednak lepiej samemu wcielić się w rolę uczestnika zakładając sobie kilka kont uczniowskich pod Moodle. Pozwoli to nam prześledzić działanie warsztatów z obu stron, co będzie pomocne w ocenie przydatności warsztatów i przygotowaniu uczniów do uczestnictwa w nich.

Proste warsztaty, czy to możliwe?

Najlepiej zapoznać się z warsztatami tworząc jakiś przykład w Moodle. Pytanie jednak brzmi, czy jesteśmy w stanie wymyślić coś na tyle prostego, by definicja i testowanie zajęło nam godzinkę, a nie cały dzień lub tydzień.

Chociaż zadanie nie wygląda prosto, to jednak spróbujmy. Nasze pierwsze warsztaty muszą być niewymagające, jeśli chodzi o zadanie postawione uczniom i raczej standardowe, jeśli chodzi o ustawienia.

Plan warsztatów

Problem

Tematem warsztatów będzie przysłowie o pogodzie. Zadaniem ucznia jest podanie takiego przysłowia zwracając uwagę na temat: ma to być przysłowie i dotyczyć pogody. Dodatkowy bonus można otrzymać za oryginalność przytoczonego przysłowia i podanie jego pochodzenia.

Kryteria oceny

Ocena wykonania zadania będzie polegała na odpowiedzi na pytania:

 • Czy jest to przysłowie? (skala: tak/nie)
 • Czy dotyczy pogody? (skala: tak/nie)
 • Czy podoba Ci się, bo jest trafne i oryginalne? (skala: 0-10)
 • Czy zostało podane pochodzenie? (skala: tak, nie)
Wszystkim ocenianym aspektom rozwiązania przypiszemy taką samą wagę, czyli 25% całości.
Proporcja oceny za ocenianie do oceny za nadesłaną pracę będzie równa jeden - obie będą wnosiły tyle samo do oceny końcowej.

Przebieg warsztatów

Postaramy się zaplanować prosty przebieg warsztatów. Pominiemy więc przykłady zgłaszane przez nauczyciela. Zadaniem każdego uczestnika będzie ocena dwóch prac (z tolerancją 1, czyli od 1 do 3). W naszych pierwszych warsztatach nie będzie także ani samooceny, ani uzgadniania ocen. Nauczyciel oceni wybrane prace wedle swego uznania.

Harmonogram warsztatów

By umożliwić śledzenie przebiegu i testowanie warsztatów, podamy stosunkowo krótkie terminy. Na nadsyłanie prac damy ok. 30 minut, a na ocenianie ok. 1 godziny. Oceny będą widoczne zaraz po zamknięciu warsztatów.

Ustawienia

Zgodnie z przyjętym planem zdefiniujemy warsztaty pt. Przysłowie o pogodzie. W swoim kursie testowym, w wybranym temacie z listy Dodaj składową wybieramy opcję Warsztaty. Moodle wyświetla nam wówczas dość obszerny formularz z parametrami warsztatów. Na razie zwrócimy uwagę tylko na niektóre z zawartych w nim pozycji - zaznaczone poniżej na czerwono - pozostałe zostawimy puste lub w ustawieniach standardowych, a do ich znaczenie wrócimy później.

 • Tytuł: Przysłowie o pogodzie
 • Opis: Podaj przysłowie dotyczące pogody. Oceniane będą oryginalność i trafność przysłowia. Możesz także opisać pochodzenie przysłowia - będzie to także miało wpływ na ocenę.
 • Stopień za wystawione oceny: 100
 • Stopień za pracę: 100
 • Strategia oceniania: Sumacyjna
  Dostępnych jest kilka strategii wyznaczania oceny na podstawie stopnia spełnienia kryteriów pracy. Strategi sumacyjna polega na dodaniu ocen za poszczególne aspekty. Poszczególne strategie omówimy dokładnie na kolejnych zajęciach.
 • Ilość komentarzy, składowych, niezbędnych elementów, albo zdań kryterialnych: 4
  Musimy podać, ile aspektów pracy ma być branych pod uwagę. W naszym przykładzie zaplanowaliśmy cztery (czy jest to przysłowie, czy dotyczy pogody, czy jest oryginalne i czy zostało opisane jego pochodzenie).
 • Ilość załączników w pracy: 0
 • Zezwól na wielokrotne przesyłanie rozwiązania: Nie
 • Ilość ocen przykładów przesłanych przez prowadzącego: 0
 • Porównanie ocen: Odpowiedni
  Gdy Moodle szacuje rzetelność oceny, którą uczeń wystawia innemu uczestnikowi warsztatów, przyrównuje ją do innych wystawionych ocen. W tym parametrze wybieramy, jak jest wykonywane to porównanie. W tej chwili pozostaniemy przy wartości podpowiadanej standardowo przez Moodle. Znaczenie wszystkich opcji omówimy na kolejnych zajęciach.
 • Ilość ocen prac współuczestników kursu: 2
  Tyle prac (mniej więcej) będzie musiał poprawić każdy uczestnik warsztatów.
 • Waga oceny nauczyciela: 2
  Jeśli nauczyciel oceni jakąś pracę, to jego ocena będzie miała wagę dwóch ocen uczniowskich.
 • Przepełnienie*: 1
  Liczba prac wysłanych każdemu do oceny może odbiegać od zadanej wartości o 1.
 • Samoocena: Nie
 • Ocena musi być uzgodniona: Nie
 • Ukryj stopnie przed osiągnięciem porozumienia: Nie
 • 'Tabela ligowa' nadesłanych prac: 0
 • Ukryj nazwiska przed Studenci: Nie
 • Użyj hasła: Nie
 • Hasło: (puste)
 • Maksymalny rozmiar: 8MB
 • Start zadania: 1 grudzień 2009 - 16:45
  Zaproponowane w tym i kolejnych parametrach terminy każdy powinien oczywiście dostosować do momentu, w którym chce przetestować swoje warsztaty.
 • Początek fazy oceniania prac: 1 grudzień 2009 - 17:00
 • Koniec fazy nadsyłania prac: 2 grudzień 2009 - 17:00
 • Koniec fazy oceniania prac: 3 grudzień 2009 - 17:00
 • Pokaż oceny: 3 grudzień 2009 - 18:00
 • Rodzaj grup: Bez grup
 • Widoczny: Pokaż

Pokaż/ukryj podgląd wypełnionego formularza warsztatów: część 1 część 2 część 3

Po wypełnieniu formularza możemy przejść do kolejnego etapu definiowania warsztatów, czyli podania kryteriów i skal ocen, według których będą oceniane prace. Do strony z odpowiednim formularzem Moodle przeniesie nas, gdy zakończymy definiowanie parametrów warsztatów przyciskiem Zapisz zmiany.

Uwaga! Zanim jednak klikniemy na Zapisz zmiany, upewnijmy się raz jeszcze, że wybraliśmy dobrze Strategię oceniania - parametr ten powinien mieć wartość sumacyjna. Jeśli dokonamy innego wyboru, to formularz kryteriów oceny może mieć inny wygląd niż przedstawiony w dalszej części przykładu.

Kryteria oceny

Zgodnie z planem podamy cztery kryteria oceny pracy. Sprawdzający będzie musiał odpowiedzieć na pytania:

 • Czy jest to przysłowie?
 • Czy powiedzenie dotyczy pogody?
 • Jak oceniasz trafność i oryginalność powiedzenia?
 • Czy podano pochodzenie powiedzenia?
Pytania wpisujemy jako kolejne składowe w formularzu. Dla każdego z niech wybieramy odpowiedni typ skali - dla pytań 1,2 i 4 będzie to skala tak/nie, dla pytania 3 - skala wartości od 0 do 10. Wagi składowych pozostawiamy wszystkie równe 1, co oznacza, że każda z ocen składowych będzie stanowiła 25% całej oceny.

Kończymy definiowanie kryteriów klikając przycisk Zapisz zmiany.

Gotowe warsztaty

Po zdefiniowaniu parametrów warsztatów Moodle przenosi nas na stronę, na której możemy śledzić ich przebieg. Na razie właściwie nic się nie dzieje, bo warsztaty jeszcze nie zostały otwarte dla uczniów. Przyjrzyjmy się więc stronie bez zgłoszeń i poznajmy jej najważniejsze elementy.

Link "Administracja"
Kliknięcie na to słowo przenosi nas do strony, na której możemy zarządzać ocenami wystawionymi przez nauczyciela i studentów. W szczególności możemy ponownie wyznaczyć studentom ocenę za ocenianie, po zmianie oceny nauczyciela lub zasad szacowania zgodności oceny ucznia z oceną nauczyciela.
Na razie nie będziemy na tę stronę wchodzić, bo jest prawie pusta (brak ocen). Powrócimy na nią, gdy w warsztatach pojawią się oceny wystawione przez studentów.
Harmonogram warsztatów
W tabelce widzimy wykaz podstawowych terminów związanych z warsztatami. Na czerwono wyświetlone są terminy, które już minęły wraz z czasm, który upłynął od ich rozpoczęcia. Terminy, które jeszcze nie nadeszły wyświetlone są na czarno, wraz z czasem, który do nich pozostał.
Link "Przykładowy formularz"
Kliknięcie na link powoduje wyświetlenie formularza z kryteriami oceny prac. Można go modyfikować, ale nie warto tego robić, gdy warsztaty już trwają i uczniowie wystawili już jakieś oceny.
Tabela zgłoszonych prac
Najważniejsza część tej strony - wykaz zgłoszonych prac - jest na razie pusta. Powrócimy do niej, gdy będziemy już mieli w warsztatach zgłoszenia prac i ich oceny.
Analiza ocen
Na dole strony będziemy widzieć statystyki dotyczące wystawionych ocen, gdy tylko pojawią się jakieś oceny.
Przycisk "Zmień warsztaty"
Klikając na ten przycisk powracamy do formularza z ustawieniami warsztatów. Warsztaty nie są jeszcze uruchomione, więc można w nim wiele zmienić: terminy, proporcje oceny, treść zadania itd. Pamiętajmy jednak, że próba zamiany parametrów dotyczących formularza oceny może już się nie udać lub spowodować nieprzewidziane skutki. Jeśli planujemy zmiany tak istotnie wpływające na kształt warsztatów, to lepiej czasami zdefiniować nowe, a aktualne, jeśli nie są potrzebne - skasować.

Zapraszamy na warsztaty

Warsztaty są gotowe, więc można udostępnić je uczestnikom. Jak już wspominaliśmy, na tym etapie nauki warto samemu wcielić się w rolę ucznia, by swobodnie przetestować działanie warsztatów od strony ucznia i nauczyciela. Wejście w rolę ucznia z poziomu Moodle przez kliknięcie przycisku roli nie jest przy tym wystarczające - nie pozwoli nam czynnie wziąć udziału w warsztatach w roli ucznia.

W tym przykładzie skorzystaliśmy z kont założonych fikcyjnym uczniom: Annie Abackiej, Basi Babackiej i Cesi Cabackiej. Nauczyciel zapisał wszystkie trzy uczennice do swojego kursu testowego. Było to konieczne, bo kurs, jako roboczy, jest zabezpieczony hasłem i niedostępny dla uczestników z zewnątrz. Od tego momentu logując się na ich konta nauczyciel może brać udział w warsztatach jako uczeń.

Zgłaszanie prac przez uczniów

Gdy warsztaty są już w fazie nadsyłania prac, uczeń wchodzący na ich stronę widzi formularz, w którym może wpisać tytuł i treść swojej pracy. W przypadku krótkich prac uczniowie najczęściej wpisują je bezpośrednio do formularza. Gdy warsztaty wymagają dłuższego opracowania, wygodniej jest przygotować je na swoim komputerze i wkleić do formularza przygotowaną zawartość.

Zadanie w naszych warsztatach jest krótkie, więc dwie pierwsze uczennice: Anna Abacka i Basia Babacka, wpisują swoje odpowiedzi bezpośrednio w formularzu. Pokaż/ukryj animacje demonstrujące przesyłanie prac na warsztaty przez: Annę Abacką, Basię Babacką.

Po przesłaniu pracy każdy uczeń widzi, że praca została przyjęta w określonym terminie. Może także przez pewien czas jeszcze ją usuwać lub poprawiać (dopóki nie została wysłana innemu uczniowi do oceny). Uczeń ma także wgląd w Przykładowy formularz do wystawiania ocen - zgodnie z nazwą jest to ocena przykładowa, a nie wystawiona jego pracy.

Ocenianie prac przez nauczyciela

Nauczyciel może ocenić każdą nadesłaną pracę. Wchodząc na stronę warsztatów widzi ich wykaz. Na poniższym przykładzie widzimy, że Ania nadesłała pracę pt. Barbara, Basia przysłała pracę pt. Marzec, a Cesia zatytułowała swoją pracę Koza i cap.

Klikając na tytuł pracy można obejrzeć jej zawartość (pokaż/ukryj pracę: Barbara, Marzec, Koza i cap).

Z wykazu prac nauczyciel może dowolnie wybrać pracę i ocenić ją. Jęgo oceny znajdują się w kolumnie Nauczyciel oceny. Wracając do przykładu z początku akapitu widzimy, że nauczyciel ocenił już prace Ani dając jej 63 punkty i Cesi - dostała 25 punktów. Wystawione oceny nauczyciel może usunąć lub skorygować klikając odpowiednio na ikonkę lub przy ocenie. Pracy Basi nauczyciel jeszcze nie oceniał, więc w kolumnie oceny nauczyciela jest przy niej widoczny link Oceń. Klikniecie na niego spowoduje otwarcie formularza oceny analogicznego, jak przy ocenie poprzednich prac (pokaż/ukryj formularz oceny pracy: Anny Abackiej, Cesi Cabackiej).

Ocenianie prac przez uczniów

Wiemy, że w warsztatach uczniowie również oceniają prace. To nie oni jednak wybierają sobie prace do oceny - muszą poczekać, aż uczyni to Moodle. Uczeń, który już zgłosił swoją pracę powinien zaglądać od czasu do czasu na stronę warsztatów, bo być może czeka tam praca, którą ma ocenić.

Poniżej widzimy to, co zobaczyła na stronie warsztatów Basia Babacka, gdy Moodle przydzielił jej już do oceny pracę pt. Barbara (Basia nie wie, że jest to praca autorstwa Ani Abackiej, a zbieżność tytułu i imienia są oczywiście przypadkowe):

Basia oceniła pracę klikając na link Oceń i korzystając z takiego samego formularza, jak nauczyciel (pokaż/ukryj formularz z oceną Basi dla Ani).

Koniec warsztatów

Gdy warsztaty dobiegają końca, nauczyciel widzi wykaz wszystkich zgłoszonych prac i ocen wykonanych zarówno przez siebie, jak i innych uczniów. Może obejrzeć zawartość każdej pracy i oceny klikając na odpowiedni link.

Ocenianie innych
Na powyższym rysunku (kolumna oceny) widzimy, że Anna Abacka oceniła dwie prace. Za pierwszą dała 95 punktów, a za drugą 63. Szczegóły oceny możemy zobaczyć klikając na link podczepiony pod ocenę. Dowiemy się wówczas, że Anna przyznała w pierwszej ocenie za kolejne kryteria: 1/1, 1/1, 8/10, 1/1, a w drugiej odpowiednio: 1/1, 1/1, 5/10, 0/1.
Ocena za ocenianie
Przy każdej ocenie wystawionej przez Annę widzimy w nawiasie okrągłym, ile punktów przyznał jej Moodle za wystawienie tej oceny. W przykładzie za pierwszą ocenę dostała 94 punkty, a za drugą - 0. Średnia z tych dwóch ocen wynosi (94+0)/2=47 i tyle punktów dostaje Anna za ocenianie innych prac (rubryka zatwierdź ocenę).
Ocena za ocenianie jest wyznaczana na podstawie rozbieżności oceny Anny z oceną wzorcową, którą jest ocena wystawiona przez nauczyciela lub średnia. Najwyraźniej widać, że pierwsza z wystawionych ocen została uznana za bardzo bliską wzorcowej, a druga - za bardzo odległą. Sposób obliczania rozbieżności ocen zależy od parametru Porównanie ocen z ustawień warsztatów. W naszych warsztatach pozostawiliśmy jego domyślną wartość Odpowiedni. Działanie tego parametru i jego pozostałe możliwe wartości poznamy na kolejnych zajęciach.
Oceny za własną pracę
Ocena za pracę Anny jest obliczana jako średnia oceny wystawionej przez nauczyciela (rubryka Nauczyciel - oceny) oraz dwóch ocen wystawionych przez innych uczniów (rubryka Pokaż oceny), przy czym ocena nauczyciela liczy się do średniej dwukrotnie - tak zadecydowaliśmy ustawiając parametr warsztatów Waga oceny nauczyciela równy 2. Ostateczny wynik równy 68.1 punktu widzimy w rubryce Ocena.
Oceny unieważnione
Niektóre z wystawionych ocen mogą być unieważnione, gdyż zbytnio odbiegają od oceny wzorcowej (czyli średniej lub oceny nauczyciela). W tabeli są one wyświetlone w nawiasach trójkątnych i nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu oceny za pracę ucznia. W naszym przykładzie jest to ocena <63(0)> wystawiona Cesi przez Annę. Widzimy, że ocena za pracę Cesi to (2*25+0)/3=16.67, a nie (63+2*25+0)/4=28.33.
Ocena końcowa
Ocena końcowa (rubryka Ogólnie ocena) jest wyliczana z ocen za ocenianie innych i ocenę własnej pracy. Ponieważ w naszych warsztatach ustaliliśmy równomierne proporcje: 100 punktów za pracę i 100 punktów za ocenianie, więc ocena końcowa wystawiona Annie za warsztaty jest więc sumą ocen częściowych: 47 + 68.1 = 115.1.

Analiza i administracja

Klikając na link Administracja nauczyciel może zobaczyć informacje o przebiegu warsztatów zaprezentowane pod kątem analizy ocen wykonanych przez uczniów. Na stronie tej właściwie jedyną nowością w stosunku do poprzedniej jest link Oceń ponownie oceny studenta. Jeśli nauczyciel zmieni swoją ocenę pracy lub zasady określania zgodności oceny ucznia z oceną wzorcową, to ma to wpływ na punkty przyznawane uczniom za oceny innych prac. Przeliczenie punktów jest zazwyczaj wykonywane automatycznie, ale możemy także zażądać jego wykonania klikając na ten link.

Dodatkowa informacja, którą widzi nauczyciel i na stronie zbiorczej warsztatów i administracyjnej, to statystyki wystawionych ocen: ich liczba, średnia, rozrzut i zakres. Korzystanie z tych informacji ma sens dopiero przy sporych próbkach (warsztatach, w których bierze udział dużo osób), bo dopiero wówczas statystyka "zaczyna działać". Statystyka potrafi wówczas powiedzieć wtajemniczonym, na ile oceny są wiarygodne lub przypadkowe. Zagadnienia z zakresu statystyki nie są jednak przedmiotem tego kursu, więc nie będziemy drążyć dalej tego tematu.

Podsumowanie

W czasie niniejszych zajęć własnoręcznie utworzyliśmy warsztaty i wzięliśmy w nich udział zarówno w roli nauczyciela, jak i ucznia. Choć pracowaliśmy na prostym przykładzie, to jednak udało nam się zebrać doświadczenia, które pozwalają lepiej zrozumieć ideę warsztatów i ich przydatność na zajęciach z uczniami.

Zbierzmy je i spiszmy, zanim przejdziemy do kolejnych zajęć, w czasie których zajmiemy się pozostałymi możliwościami, jakie dają nam warsztaty.

Definiowanie warsztatów może być proste
Utworzenie prostego przykładu nie jest bardzo pracochłonne. Zawsze jednak wymaga przemyślenia z góry zadania i kryteriów oceny, bo ich zmiany w trakcie działania warsztatów są zbyt brzemienne w skutki. Wpływają na kształt zadania, wymagania postawione uczniom i ich pracy. Lepiej więc takich niespodzianek zaoszczędzić uczestnikom warsztatów.
Definiowanie warsztatów nie musi być proste
Gdy wykorzystamy cały wachlarz możliwości, które dają warsztaty, zarówno zadanie, kryteria oceny, jak i przebieg warsztatów mogą się znacznie skomplikować. Oprócz uważnego przemyślenia, takie warsztaty wymagają dobrego przetestowania. Pamiętajmy o tym, by ustrzec się nieprzyjemnych niespodzianek i skarg uczniów, gdy coś w trakcie warsztatów potoczy się całkowicie niezgodnie z przewidywaniami. Trzeba bowiem w tym miejscu przyznać, że warsztaty są formą dość złożoną, niezbyt dobrze udokumentowaną i czasami nieprzewidywalną.
Udział uczniów w warsztatach - świadomość
Uczeń uczestniczący w warsztatach powinien wiedzieć, czego się od niego oczekuje. Pierwsza sprawa to dobra znajomość zadania i kryteriów oceny - pozwoli to uczniowi zrozumieć ocenę wystawioną za jego pracę. Druga sprawa to znajomość mechanizmu wyznaczania oceny za ocenianie. Uczeń powinien mieć świadomość, że rzetelność oceny, którą wystawia innym, jest mierzona względem oceny wzorcowej - średniej lub oceny wystawionej przez nauczyciela. Jeśli więc chce zdobyć punkty w tej kategorii, powinien starać się przestrzegać kryteriów i unikać ocen pochopnych.
Udział uczniów w warsztatach - zdyscyplinowanie
Aby warsztaty zadziałały sprawnie, uczniowie muszą przestrzegać pewnych terminów. Prace muszą być nadesłane przed upływem terminu nadsyłania - prac przesłanych po terminie nie da się dołączyć do warsztatów. W okresie oceniania prac, uczniowie powinni zaglądać regularnie do warsztatów sprawdzając, czy nie oczekuje tam na nich praca do oceny. Warto także, by wiedzieli, że prace te nie pojawiają się natychmiast, tylko napływają sukcesywnie. Powinno się ich także uprzedzić, ilu prac do oceny powinni się spodziewać, oraz że jest to liczba orientacyjna, a nie dokładna.
Udział nauczyciela
Warsztaty trudno zostawić swojemu własnemu biegowi. Nauczyciel powinien do nich zaglądać. Sprawdzać, ile prac zostało nadesłanych, korygować błędne przesłania lub oceny. Ewentualnie dopingować uczniów do systematycznej pracy.
Warto także śledzić wystawiane oceny i, ewentualnie, modyfikować ustawienia warsztatów, gdy proces oceniania ulega wypaczeniu. O tych możliwościach dowiemy się więcej na kolejnych zajęciach.
Zastosowanie warsztatów - małe grupy
Planując warsztaty trzeba zastanowić się, ile czasu będzie w stanie poświęcić nauczyciel jednemu uczestnikowi. W małych grupach można założyć spory nakład pracy nauczyciela przypadający na jedną pracę czy ucznia. Może on wykonać sporo ocen wzorcowych i uważnie śledzić proces oceniania. Takie zastosowanie jest typowe dla zajęć typu seminaryjnego, gdzie uczniowie przygotowują prace, dyskutują o nich, wymieniają się uwagami, a wszystko przebiega pod obserwacją nauczyciela, który ma istotny wpływ na ocenę udziału ucznia w zajęciach.
Zastosowanie warsztatów - duże grupy
W dużych grupach czas, który nauczyciel może przeznaczyć na jedną pracę czy ucznia, jest krótki. Przyjmuje się wówczas założenie, że nauczyciel nawet nie będzie w stanie obejrzeć i ocenić większości prac, a podstawą oceny wystawianej uczniowi będzie średnia ocen wystawionych mu przez innych. Trzeba wówczas liczyć na rzetelność ocen wystawianych sobie nawzajem przez uczestników warsztatów, a można na nią liczyć wówczas, gdy uczestnicy są osobami dojrzałymi i odpowiedzialnymi.
Ostatnia modyfikacja: sobota, 12 marzec 2011, 22:07
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Ustawienia

Ustawienia