Pierwszy kurs - wypełnienie treścią

W tej sekcji

wypełnimy treścią przygotowany kurs:

Opis kursu i tematów

Najpierw zamieścimy w kursie opisy poszczególnych tematów. W sekcji każdego kursu widzimy (tryb edycji jest włączony, prawda?) ikonkę edit. Kliknięcie na nią otwiera formularz streszczenia tematu, który wypełniamy.

Pokaż/ukryj pusty formularz

Wypełniamy formularz wprowadzając w pole Streszczenie opis.
Wprowadzenie
Kurs jest przeznaczony dla miłośników aktywnego spędzania wakacji. Pozwala zapoznać się z zasadami kajakarstwa turystycznego oraz najciekawszymi dla kajakarzy regionami Polski. Poruszone są w nim także zagadnienia pierwszej pomocy i gotowania na biwaku, czyli problemy z którymi trzeba czasami się zmierzyć organizując wakacje na własną rękę.

Pokaż/ukryj wypełniony formularz

Kończymy klikając przycisk Zapisz zmiany i powracamy na stronę kursu. W sekcji tematu zerowego widzimy już zamieszczony opis:
Streszczenie tematu 0
W podobny sposób wprowadzamy opisy pozostałych trzech sekcji kursu.

Temat pierwszy

Klikamy na ikonę edycji edit w sekcji tematu pierwszego i wprowadzamy Streszczenie:
Poznaj swój kraj, czyli gdzie pojechać na kajaki
W tym rozdziale poznamy regiony chętnie odwiedzane przez kajakarzy. Poznamy zarówno rzeki dogodne do kajakarstwa, jaki i ich okolice, znajdujące się tam zabytki kultury i miejsca ciekawe z przyrodniczego punktu widzenia.
Po zakończeniu klikamy przycisk Zapisz zmiany i wracamy na stronę kursu.

Temat drugi

Opis tematu drugiego wprowadzamy analogicznie jak poprzednie. W polu Streszczenie wpisujemy tekst:
Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
W czasie wakacji spędzanych na kajaku jesteśmy zdani na własne siły i umiejętności w wielu trudnych sytuacjach. W związku z tym przez spływem warto przypomnieć sobie i uzupełnić wiadomosci z zakresu pierwszej pomocy.
Wprowadzanie kończymy przyciskiem Zapisz zmiany.

Temat trzeci

Jako opis tematu trzeciego wpisujemy tekst:
Kuchnia pod chmurką, czyli łatwe przepisy na trudne czasy
Wakacje na spływie nie muszą wstydliwie wyglądać od kuchni - kajakarskie menu nie musi składać się z zawartości puszek i torebek. W tym rozdziale poznamy sposoby, jak urozmaicić spływowy jadłospis o potrawy ciekawe, łatwe, korzystając czasami z dóbr natury znalezionych nad rzeką czy w lesie.
Po wprowadzeniu opisów wszystkich tematów i wyłączeniu (na chwilę) trybu edycji efekt wykonanej pracy prezentuje się następująco:
Strona kursu z widocznymi
    streszczeniami wszystkich tematów.
Nie jest może piękny, ale na fajerwerki przyjdzie czas później. Na razie cieszymy się stroną kursu, na której widoczne są podstawowe informacje, które chcemy przekazać uczestnikom.

Pliki z materiałami

Kolejny etap pracy, to przesłanie do kursu i podpięcie na jego stronie materiałów, które przygotowaliśmy do naszego miniaturowego kursu. Wszystkie materiały do kursu są przechowywane przez Moodle w specjalnym katalogu (folderze) związanym z kursem. Ma on strukturę podobną do zwykłych katalogów w komputerze, na przykład może zawierać podkatalogi. Do katalogu kursu wchodzimy ze strony kursu wybierając w bloku Administracja opcję Pliki.
Na ekranie pokazuje się nam aktualny stan katalogu kursu. Na początku może być pusty lub zawierać podkatalogi standardowe (w tym przypadku jest to katalog bakcupdata, który system wykorzystał do zabezpieczenia kopii pewnych danych kursu). Klikamy przycisk Prześlij plik.
Widzimy okienko, w które możemy wpisać nazwę pliku. Czasami trudno jest odtworzyć pełną nazwę wraz ze ścieżką do katalogu, więc skorzystamy z przycisku Przeglądaj, by łatwiej odnaleźć plik.
Okno, które teraz się otwiera pozwala nam pomyszkować po własnym komputerze i znaleźć spakowany plik z materiałami do kursu ćwiczeniowego, który pobraliśmy przygotowując się do tworzenia kursu. Na moim komputerze plik ten nazywa się pierwszyKursGotowce.zip i jest w katalogu Pulpit\PM\file.php\4\temat_pierwszy_kurs\gotowce. U ciebie plik ten może być w innym katalogu (na przykład Pulpit\Pierwszy kurs). Może się także inaczej nazywać, jeśli zmieniłeś mu nazwę podczas kopiowania z kursu. Znalazłszy plik wybieramy go i klikamy przycisk Otwórz.
Powracamy wówczas do formularza Moodle, w którym trzeba było wpisać nazwę pliku, ale tym razem nazwa jest już wpisana, więc tylko klikamy przycisk Prześlij ten plik. Uwaga! Jeśli kopiowałeś pliki z przykładowymi materiałami pojedynczo, to zapewne już wiesz, dlaczego wygodniej jest kopiować jedno spakowane archiwum zamiast kilku małych plików. Najwyższa pora naprawić więc błąd. W ramce poniżej jest napisane, jak wszystkie pliki zapisane na komputerze w katalogu Pierwszy kurs spakować do jednego pliku, który potem można przesłać i rozpakować do Moodle tak, jak to opisano w dalszej części.
Uwaga: Pakowanie plików. (pokaż/ukryj treść)
Uwaga: Rozmiar przesyłanego pliku. (pokaż/ukryj treść)
Po przesłaniu pliku wracamy na stronę katalogu kursu i widzimy, że jest tam nowy element - plik pierwszyKursGotowce.zip. W zależności od typu pliku moglibyśmy go obejrzeć czy edytować. Nasz plik to archiwum, więc wśród dostępnych dla niego akcji jest Rozpakuj. Właśnie tę opcję wybieramy.
Moodle pokazuje nam listę wypakowanych z archiwum plików i po kliknięciu na przycisk OK wracamy na stronę katalogu kursu.
W katalogu pojawił się nowy element. Jest to katalog gotowce. Moodle założył go automatycznie rozpakowując archiwum, ponieważ pliki do archwum zostały spakowane razem z katalogiem o nazwie gotowce. Nie przejmuj się, jeśli twój katalog ma inną nazwę. Możemy teraz wejść do katalogu stworzonego w Moodle (klikając na jego nazwę) i obejrzeć jego zawartość.
Widzimy tam wszystkie pliki, o których była mowa w poprzedniej sekcji. Jeśli przypadkiem są tam też inne, niepotrzebne pliki (jak ~lock.pierwszaPomoc.ppt# na obrazku), to możemy taki plik zaznaczyć w kratce przed jego nazwą i z widocznej na dole listy Z wybranymi plikami wybrać opcję Usuń całkowicie.
W ten sposób wszystkie materiały, które chcemy włączyć do kursu mamy już przesłane do Moodle. Powracamy na stronę kursu klikając na skrót kursu na ścieżce dostępu. Tam, niestety, na razie nasze materiały nie są widoczne - aby tak się stało, usimy je podpiąć w tematach kursu jako zasoby.

Musimy wejść w tryb edycji, by w każdej sekcji/temacie widzieć listy Dodaj zasób oraz Dodaj składową. Na razie będziemy korzystać z pierwszej z tych list wybierając zawsze opcję Link do pliku lub strony WWW.

W temacie zerowym podłączymy plik programKursu.txt. Po wybraniu wskazanej wyżej opcji widzimy formularz dodawania zasobu. Wypełniamy na nim tylko najbardziej niezbędne pola.

Pokaż/ukryj wypełniony formularz

 • W pole Nazwa wpisujemy Program kursu.
 • Pole Streszczenie wypełniamy tekstem: Plik z opisem zawartości kursu oraz organizacji zajęć.
 • Pole Lokalizacja wypełniamy korzystając z przycisku Prześlij plik. Kliknięcie na niego spowoduje otwarcie strony z zawartością katalogu kursu. Przechodzimy w nim do podkatalogu z materiałami (u mnie jest to katalog gotowce, u ciebie może to być katalog Pierwszy kurs). Gdy pokaże się zawartość odpowiedniego katalogu, klikamy na akcję Wybierz przy pliku programKursu.txt. (Uwaga: Gdybyśmy przypadkiem kliknęli na nazwę pliku, to przeglądarka postara się wyświetlić jego zawartość - nie o to nam chodzi. Trzeba się wycofać do poprzedniej strony przeglądarki i poprawnie wybrać akcję Wybierz.)

Wypełniwszy najpotrzebniejsze pola formularza możemy kliknąć przycisk Zapisz i wróć do kursu. Widzimy, że w temacie zerowym pojawił się link do pliku zatytułowany Program kursu.

W analogiczny sposób podpinamy pliki:

 • informacjeTurystyczne.html w temacie pierwszym; wpisujemy nazwę zasobu Informacje turystyczne, pole streszczenia pozostawiamy puste;
 • pierwszaPomoc.ppt w temacie drugim; zasób nazywamy Pierwsza pomoc, a streszczenie także pozostawiamy puste;
 • sprzetKulinarny.html w temacie trzecim; zasób nazywamy Sprzęt do gotowania, a streszczenie pozostawiamy puste.

Po wykonaniu powyższych czynności strona kursu powinna wyglądać następująco (znowu na chwilę wyłączyliśmy tryb edycji, ale zaraz do niego wrócimy):

Uwaga: Poprawki w kursie (pokaż/ukryj treść).

Ćwiczenia dla uczniów

W kolejnym etapie zamieścimy w kursie aktywności, w których uczeń będzie mógł się wypowiedzieć lub wykonać polecenie. Będą to cztery różne, ale stosunkowo proste formy Moodle: głosowanie, zadanie, quiz oraz forum.

Głosowanie

W temacie zerowym zapytamy uczniów o ich dotychczasowe doświadczenia i kompetencje w zakresie kajakarstwa. Głosowanie świetnie się do tego nadaje. Polega ono na sformułowaniu przez nauczyciela pytania i kilku możliwych odpowiedzi. Każdy uczeń wybiera jedną odpowiedź. My zapytamy uczniów o kompetencje i upodobania związane z tematyką kursu (w rzeczywistości pozwoliłoby to nam zorientowac się, z jaką grupą mamy do czynienia).

Aby dodać do kursu głosowanie, trzeba z listy Dodaj składową w temacie pierwszym wybrać opcję Głosowanie. Powoduje to wyświetlenie formularza, który musimy wypełnić. Wypełnimy w nim najpierw początkowe pola.

 • W polu Nazwa głosowania wpiszemy Twoje kajakarskie kompetencje.
 • W polu Treść pytania wpiszemy tekst: Określ, jakie są Twoje dotychczasow doświadczenia kajakarskie, ewentualnie turystyczne. Zaznacz opcję najlepiej opisującą Twoje kompetencje i zamiłowania.
 • Opcję Ogranicz liczbę możliwych głosów zostawimy wyłączoną - przydaje się ona w głosowaniach, gdy liczba miejsc w poszczególnych opcjach jest ograniczona, na przykład przy zapisach do grup lub na wycieczki.
 • Następnie wypełnimy tyle pól Opcja..., ile jest możliwych odpowiedzi (jeśli na formularzu jest zbyt mało opcji, to dodajemy nowe klikając na przycisk Dodaj 3 pola. W naszym głosowaniu przewidujemy szcześć odpowiedzi o następującej treści:
  • Byłem na spływach kajakarskich i mam spore doświadczenie w tym zakresie
  • Pływałem kilka razy kajakiem, ale nigdy nie byłem na spływie
  • Nie pływałem nogdy kajakiem, ale lubię wyprawy na łono przyrody
  • Dotychczas spędzałem wakacje tylko w "cywilizowanych" warunkach, ale chętenie spróbuję czegoś innego
  • Nie lubie wyjazdów "na łono przyrody", doskonale wiem, że to nie dla mnie. Umiem natomiast dobrze gotować i mam sporo pomysłów w tym zakresie.
  • Nie lubie wyjazdów "na łono przyrody", doskonale wiem, że to nie dla mnie. Nie lubię gotowania w biwakowych warunkach, ale sporo wiem na temat pierwszej pomocy..
  • Nie lubię wody, przyrody, biwaków i gotowania. Nic nie wiem o pierwszej pomocy.

Pokaż/ukryj wypełniony formularz głosowania (cz.1)

W drugiej części formularza zmienimy tylko opcje z grupy Inne ustawienia. Zadecydujemy, że odpowiedzi będą wyświetlane w pionie, uczestnicy będą widzieli liczbę głosów oddanych na poszczególne opcje i będą mogli zmieniać zdanie.

Pokaż/ukryj wypełniony formularz głosowania (cz.2)

Możemy zakończyć definiowanie głosowania i zobaczyć gotowy efekt klikając na przycisk Zapisz i wyświetl

Pokaż/ukryj podgląd głosowania

Po powrocie na stronę głosowania (na przykład przez kliknięcie na skrót nazwy kursu na ścieżce dostępu) widzimy, że w temacie zerowym przybył nowy element - głosowanie Twoje kajakarskie kompetencje:

Zadanie

W pierwszym temacie zadaniem ucznia będzie, po przeczytaniu materiału, wykonanie opisu atrakcji turystycznych w rejonie wybranej rzeki. Sporządzone opracowanie uczniowie prześlą do kursu, gdzie będzie mógł je obejrzeć i ocenić nauczyciel. Składowa, która dobrze sprawdzi się w tej sytuacji to Zadanie. Pozwala ona sformułować pytanie i podać ograniczenia dotyczące odpowiedzi (czy ma być to krótka wypowiedź wpisane w okienko, jeden przesłany plik czy wiele plików). Nadesłane przez uczniów prace oczekują w Moodle na sprawdzenie przez nauczyciela, który może je pobrać, obejrzeć i wpisać ocenę wraz z komentarzem.

Zadanie dodajemy w temacie o turystyce wybierając z listy Dodaj składową... opcję Zadanie offline.

Otwiera się krótki formularz, w którym wypełniamy tylko Nazwę zadania wpisując: Opracowanie wybranego regionu oraz Opis:
Wybierz jedną z rzek Polski, na której można organizować spływy. Zbierz materiały o 3 najatrakcyjniejszych obiektach w jej rejonie. Przygotuj plik z opisem tych obiektów. Uwzględnij informacje turystyczne (dostępność, ceny biletów itp.). W opracowaniu możesz zamieścić zdjęcia ilustrujące Twoje wypowiedzi. Twoja praca powinna mieć ok. 2 stron (4-5 ekranów) i może być w formacie html, pdf, doc, ppt...

Pokaż/ukryj podgląd wypełnionego formularza zadania

Efekt możemy zobaczyć klikając na przycisk Zapisz i wyświetl

Pokaż/ukryj podgląd zadania

Pamiętajmy, że na razie nie interesuje nas szata graficzna kursu, więc powinniśmy być z efektu zadowoleni. Podobnie, na razie pomijamy kwestie udostępniania zasobu uczniom (terminy, wysokość oceny), dlatego opcje, które o tym decydują pozostawiamy puste lub z wartościami domyślnymi. Do problemu tego przejdziemy już niedługo - w następnym temacie kursu Moodle.

Quiz

W temacie o pierwszej pomocy zamieścimy quiz (test). Zadamy w nim kilka pytań wielokrotnego wyboru.

Pytania w Moodle stanowią cenny zasób i mogą być gromadzone w specjalnej "bazie kursu" (dostępnej przez opcję Pytania w bloku Administracja), podobnie jak pliki w katalogu. Naturalny sposób tworzenia quizów polega na zdefiniowaniu pytań w bazie, a następnie korzystaniu z jej zasobów do tworzenia quizów. My skorzystamy z drogi na skróty: zaimportujemy pytania do bazy i z nich utworzymy pytania. Natomiast wszystkiego na temat zarządzania bankiem pytań, definiowania pytań i tworzenia quizów dowiemy się w jednym z późniejszych tematów.

W temacie drugim (o pierwszej pomocy) z listy Dodaj składową... wybieramy opcję Quiz. Widzimy formularz quizu, w którym wypełnimy tylko dwa początkowe pola:

 • Nazwa: Quiz z zakresu pierwszej pomocy
 • Wprowadzenie: Quiz dotyczy udzielania pierwszej pomocy w wypadkach, które mogą przydarzyć się w czasie spływu.

Pokaż/ukryj wypełniony formularz quizu

Pozostałe pola zostawiamy bez zmian i klikamy przycisk na dole formularza Zapisz i wyświetl. Widzimy podgląd quizu, w którym nie ma jeszcze żadnych pytań (lewa strona ekranu), oraz bazy pytań, która także, niestety, jest jeszcze pusta (prawa strona ekranu).

Skorzystamy z gotowych pytań, które mamy w pliku pytaniaPierwszaPomoc.txt. Z widocznej na ekranie strony wybieramy kartę Import. Na ekranie pojawia się formularz, na którym wybieramy:

 • Format pliku - GIFT;
 • Pobierz kategorię z pliku - usuwamy zaznaczenie, tak by kategoria nie była pobierana;
 • Import z pliku znajdującego się w kategoriach kursu - wybierz plik - wybieramy plik korzystając z przycisku Prześlij plik (z katalogu plików kursu wybieramy podkatalog gotowce, a z niego plik pytaniaPierwszaPomoc.txt).

Pokaż/ukryj wypełniony formularz importu pytań

Po wypełnieniu potrzebnych pól możemy kliknąć na przycisk Import z tego pliku. Moodle pokazuje nam wówczas podgląd zaimportowanych pytań.

Pokaż/ukryj zaimportowane pytania

Jeśli zaimportowane pytania nie wyglądają dobrze, to należy dokończyć aktualny etap. Potem należy usunąć wszystkie pytania z bazy, pobrać ponownie plik pytaniaPierwszaPomoc.txt i powtórzyć całość. Problemy wynikają bowiem najprawdopodobniej ze złej postaci pliku z pytaniami.

Po wybraniu przycisku Kontunuuj powracamy do strony, na której widzimy bazę pytań i quiz. Jednak tym razem w bazie mamy już trzy pytania (pierwsza pomoc - owady, pierwsza pomoc - sztuczne oddychanie i pierwsza pomoc - utonięcie). Zaznaczamy je wszystkie i przyciskiem Dodaj do quizu dodajemy do testu.

Pokaż/ukryj dodawanie pytań do quizu

Pokaż/ukryj pytania dodane do quizu

Teraz możemy wybrać kartę Podgląd, co spowoduje wyświetlenie podglądu quizu.

Jeśli efekty są takie, jak oczekiwaliśmy, to możemy kliknąć na skrót nazwy kursu na ścieżce dostępu i powrócić do strony kursu. Jeśli coś nam nie wyszło, to najlepiej:

 • ponowić wszystkie operacje, czyli:
  • usunąć wszystkie pytania z quizu ikoną ;
  • zaznaczyć wszystkie pytania w bazie i je usunąć;
  • ponownie zaimportować pytania z pliku pytaniaPierwszaPomoc.txt;
  • ponownie przesłać je do quizu.
 • jeśli kilka prób nie przyniosło efektu, to warto na razie zarzucić dalszą walkę z quizem; do problemu powrócimy w jednym z następnych tematów i wtedy na pewno się uda.

Na stronie kursu w temacie drugim pojawił się nowy element - quiz.

Forum

W ostatnim temacie kursu dodamy forum, na którym każdy uczestnik będzie mógł zamieścić swój wpis, a pozostali będą mogli go skomentować. Forum jest dobrą formą, gdy chcemy umożliwić uczestnikom dyskusję. SPrawdza się także, gdy chcemy, by uczniowie zamieszczali swoje pomysły/wpisy, a pozostali mogli je komentować.
Forum dodajemy wybierając z listy Dodaj składową... w ostatnim temacie opcje Forum

Na ekranie pojawia się prosty formularz, w którym wypełniamy pola Nazwa (Twój przepis) i Wstęp (Podaj swój przepis na potrawę, którą można przygotować na biwaku. Uwzględnij w swoim przepisie warunki - dostępność produnków i sprzętu.)

Pokaż/ukryj wypełniony formularz forum

Pozostałe opcje zostawiamy niezmienione. Na zakończenie możemy kliknąć przycisk Zapisz i wyświetl, by obejrzeć efekty pracy.

Pokaż/ukryj podgląd forum

Po powrocie na stronę kursu (możemy w tym celu kliknąć na skrót nazwy kursu na ścieżce dostępu) widzimy, że w temacie trzecim pojawił się nowy element:

Zakończenie

Stworzyliśmy kurs zawierający trochę materiałów i kilka ćwiczeń dla ucznia. Jest on dość kompletny i róznorodny, brak mu jednak... urody. Tym zajmiemy się na kolejnych zajęciach.

Ostatnia modyfikacja: sobota, 12 marzec 2011, 22:07
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Ustawienia

Ustawienia