Pytania i quizy - bank pytań

W tej sekcji:

Bank pytań

Pytania, testy i zadania są tak istotnym składnikiem materiałów dydaktycznych, że w Moodle gromadzimy je i przechowujemy w oddzielnym miejscu, które nazywamy bankiem pytań lub bazą pytań. W banku możemy tworzyć na bieżąco nowe pytania, importować pytania z innych kursów za zgodą ich autorów, porządkować i katalogować posiadane zasoby pytań oraz wykorzystywać je do tworzenia quizów dla uczniów.

Z bankiem pytań już się spotkaliśmy. Gdy na jednych z początkowych zajęć tworzyliśmy minikurs, zamieściliśmy w nim prosty test złożony z kilku pytań. Wówczas zajrzeliśmy na chwilę do banku, wrzuciliśmy tam kilka pytań z przygotowanego pliku i szybciutko zrobiliśmy z nich quiz, który podpięliśmy w minikursie. Tym razem zajrzymy do banku pytań na dłużej, przyjrzymy mu się dokładniej i postaramy się poznać, jak najlepiej, by w przyszłości wykorzystywać w pełni jego możliwości.

Do banku wchodzimy ze strony kursu wybierając w bloku Administracja opcję Pytania.

strona kursu, blok
                          Administracja

Na głównej stronie banku widzimy cztery karty:

Karty banku
 pytań

Pytania - na tej karcie możemy zobaczyć zgromadzone pytania oraz możemy tworzyć nowe pytania.
Kategorie - na tej karcie tworzymy i zmieniamy kategorie, które służą do zachowania porządku w banku pytań; odgrywają one w banku rolę analogiczną, jak foldery w komputerze.
Import - na tej karcie znajdują się polecenia pozwalające przesłać do banku pytania utworzone gdzie indziej (w innym Moodle lub w innym systemie), pod warunkiem że zostały zapisane w sposób zrozumiały dla Moodle.
Export - poprzez tę kartę mamy możliwość zapisania wybranych pytań z naszego banku w celu przeniesienia ich do innego Moodle lub innego systemu; oczywiście obowiązują przy tym takie same ograniczenia jak poprzednio - aby pytania mogły zostać zamieszczone w nowym systemie, musi on rozumieć format zapisu.

Pierwsze, własne pytania

Możliwość tworzenia pytań, to podstawowa funkcja, jaką oferuje nam bank pytań, więc od niej rozpoczniemy. Mamy kilka rodzajów pytań: wielokrotnego wyboru, numeryczne, z krótką odpowiedzią itd. Zapoznamy się z nimi wszystkimi na kolejnych zajęciach. Tworzenie pierwszych pytań potrenujemy natomiast na jednym z prostszych rodzajów - pytaniach logicznych, czyli Prawda/Fałsz.

Wspomnieliśmy już, że do utrzymania porządku w banku pytań służą kategorie. Być może powinniśmy zacząć od przygotowania odpowiednich kategorii, by od razu próbne pytania zamieszczać we właściwych "przegródkach". Odłożymy to jednak na później, gdy będzie już co porządkować.

Wybieramy kartę Pytania (jeśli nie jest aktualnie wybrana) i od razu przechodzimy do polecenia Utwórz nowe pytanie. Rozwijamy listę z rodzajami pytań i widzimy kilka propozycji. Zgodnie z zapowiedzią wybieramy spośród nich rodzaj Prawda/Fałsz.

Karta
 pytań

Po wybraniu rodzaju pytania, na stronie pojawia się formularz służący do definiowania pytania. W zależności od rodzaju pytania są na nim różne pola. Na razie, nie dość, że mamy dość prosty formularz, to jeszcze pominiemy większość pól, wypełniając tylko najbardziej niezbędne. Znaczenie pozostałych parametrów z formularza poznamy na kolejnych zajęciach.

Wypełniamy następujące pola:

 • Nazwa pytania: geografia1.
  Pod tą nazwą będziemy widzieli pytanie w banku. Powinna więc pozwolić nam łatwo zidentyfikować pytanie. Nazwy tej nie widzi uczeń, gdy użyjemy pytania w teście.
 • Tekst pytania: Czy Narew uchodzi do Bałtyku?
  Jest to treść pytania, którą będzie widział uczeń.
 • Poprawna odpowiedź: wybieramy Fałsz
  W pytaniach typu Prawda/Fałsz mamy do wyboru tylko takie odpowiedzi. Ale oczywiście każda z nich może być poprawna.

Pozostałe pola pozostawiamy puste lub niezmienione:

 • Kategoria - bez zmian
 • Format - bez zmian
 • Obrazek do wyświetlenia - puste
 • Domyślna ocena za pytanie - bez zmian
 • Mnożnik kary - bez zmian
 • Ogólna informacja zwrotna - puste
 • Odpowiedź zwrotna do odpowiedzi "Prawda" - puste
 • Odpowiedź zwrotna do odpowiedzi "Fałsz" - puste
formularz pytania Prawda/Fałsz

Kończymy klikając na przycisk Zapisz zmiany na dole formularza i powracamy do karty pytań. Widzimy na niej listę już stworzonych pytań, a wśród nich nasze pierwsze pytanie: geografia1 (pokaż/ukryj schemat strony banku pytań).

W analogiczny sposób utwórzmy jeszcze cztery pytania także typu Prawda/Fałsz. Za każdym razem z listy Utwórz nowe pytanie wybieramy rodzaj Prawda/Fałsz i na formularzu pytania wypełniamy tylko te pola, co poprzednio:

Nazwa pytania Tekst pytania Poprawna odpowiedź
geografia2 Czy Rega to rzeka w Polsce? Prawda
geografia3 Czy Krutynia to rzeka na Mazurach? Prawda
geografia4 Czy Drwęca jest lewym dopływem Wisły? Fałsz
geografia5 Czy Dunajec płynie przez Pieniny? Prawda

Po zakończeniu na stronie banku widzimy pięć pytań. Przy okazji podziwiania efektów swojej pracy zwróćmy jeszcze uwagę na inne elementy widoczne na stronie.

Strona banku z pytaniami geografia1-5

Nazwy pytań
Już wspominaliśmy, że na liście pytań w banku są widoczne tylko nazwy pytań. Treści możemy zobaczyć otwierając podgląd lub edycję pytania.

Ikonki akcji
Przy każdym pytaniu znajdują się ikonki pozwalające je edytować edycja, obejrzeć podgląd, przesunąć na liście przesuń czy skasować usuń.

Zaznaczenie
Przy każdym pytaniu jest też pole pozwalające je zaznaczyć. Zaznaczone pytania można potem razem usunąć lub przenieść do wybranej kategorii korzystając z przycisków Usuń lub Przesuń znajdujących się pod listą pytań.

Typ pytania
Przy każdym pytaniu, w prawej kolumnie, znajduje się także ikonka pokazująca rodzaj pytania (ikonka pytania typu Prawda/Fałsz to typ_logiczne). Przyzwyczajenie się do stosowanych znaczków graficznych i kojarzenie ich z typami pytań może wymagać trochę czasu.

Kategorie w banku

Mając już kilka przykładowych pytań, możemy zabrać się za porządki w banku. W tym celu założymy dwie kategorie: Przyroda i Geografia. Utworzone wcześniej pytania przesuniemy oczywiście do kategorii Geografia. Wszystkie opcje służące do zarządzania kategoriami są na karcie Kategorie banku pytań. Wybieramy więc tę kartę.

Najprawdopodobniej widać na niej tylko jedną kategorię o nazwie Domyślne dla Moodle (niestety, nie jestem w stanie przewidzieć, czy Twój Moodle wygląda dokładnie tak samo jak mój, więc u Ciebie może być trochę inaczej). Są także pola pozwalające zakładać nowe kategorie i je poprawiać.

Animacja dodawania kategorii Geografia

Na karcie Kategorie widzimy dwie części. W pierwszej z nich jest wykaz aktualnie istniejących kategorii. Druga część zawiera formularz służący do definiowania nowych kategorii. Skorzystamy z niego, by dodać nową kategorię.

W formularzu wypełnimy pola:

 • Nazwa - wpisujemy nazwę kategorii Geografia;
 • Informacje na temat kategorii - wpisujemy kilka zdań o kategorii, np. Pytania z zakresu geografii Polski dotyczące głównie rzek i okolic, gdzie można organizować spływy kajakowe

Pole Nadrzędna pozostawiamy w tym przypadku niezmienione. Gdy struktura naszych kategorii będzie bogatsza, będziemy mogli w tym miejscu wybrać kategorię, pod którą bezpośrednio chcemy umieścić aktualnie definiowaną.

Kończymy klikając na przycisk Dodaj kategorię. Efekt widzimy natychmiast - w pierwszej części, wśród dostępnych kategorii pojawia się Geografia widoczna jako podkategoria kategorii głównej.

Załóżmy w podobny sposób jeszcze kategorię Przyroda, która przyda nam się później (pokaż/ukryj schemat zakładania kategorii Przyroda).

Warto zauważyć, że przy nazwach kategorii na liście znajdują się ikonki pozwalające usuwać usuń i edytować edytuj kategorie oraz przemieszczać je w hierarchii: wyżej kategorię wyżej, niżej kategorię niżej oraz ustalać kolejność podkategorii w ramach jednej kategorii niżej, wyżej. W przypadku usunięcia kategorii, w której są jakieś pytania, powinny one trafić do kategorii nadrzędnej lub głównej. Jednak jeśli nam na nich zależy, to zawsze warto najpierw samemu przenieść je w nowe miejsce i usuwać tylko kategorie puste lub z niepotrzebnymi pytaniami.

Mając przygotowaną kategorię Geografia możemy przenieść do niej pytania geografia1,..., geografia5.

W tym celu:

 • powracamy do karty Pytania;
 • zaznaczamy wszystkie utworzone pytania klikając w kwadracik przy każdym z nich lub wybierając opcję Wybierz wszystkie widoczną poniżej pytań;
 • następnie z listy kategorii obok przycisku Przesuń wybieramy kategorię Geografia;
 • klikamy przycisk Przesuń i pytania zostają przeniesione do wybranej kategorii.
 • warto zauważyć, że po przeniesieniu pytań, Moodle automatycznie przenosi nas do kategorii Geografia wraz z pytaniami. Mogliśmy tego w pierwszej chwili nie zauważyć, bo po przeniesieniu zawartość kategorii Geografia nie różni się od poprzedniej zawartości kategorii Domyślna dla Moodle.

Na zakończenie zajęć zwróćmy jeszcze uwagę na pole wyboru widocznej kategorii (Kategoria) oraz pole Pokaż pytania z podkategorii. Korzystając z tego, że w naszym banku pytań jest już parę kategorii i pytań możemy sprawdzić działanie tych pól samodzielnie.

Animacja przenoszenia pytań do kategorii
Ostatnia modyfikacja: sobota, 12 marzec 2011, 22:07
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Ustawienia

Ustawienia