Własny silnik graficzny. Część II: detekcja kolizji.