Własny silnik graficzny. Część I: podstawy śledzenia promieni.