Program kursu

Zawartość kursu pozwala poznawać Moodle stopniowo, począwszy od najprostszych form, poprzez bardziej złożone, aż po formy dzielone z innymi narzędziami, formy nowe - niedawno opublikowane, oraz własnoręczne "dostrajanie" Moodle do potrzeb swojego kursu. Na każdym etapie zaznajamiania się z Moodle proponujemy praktyczne ćwiczenia, które pozwalają przekonać się osobiście, jak tworzy się poszczególne elementy kursu oraz jak z kursu korzysta uczeń.

I: Elementarz

Ogólne zapoznanie z platformami i Moodle (temat 1)

Rozpoczniemy od zapoznania się z możliwościami platform edukacyjnych i zobaczymy jak na tym tle prezentuje się Moodle. Następnie założymy nowy, jeszcze pusty kurs Moodle i dowiemy się, jakie istotne elementy strony kursu powinniśmy poznać już na samym początku.

Proste elementy i formy Moodle (tematy 2-3) uczen

Kolejny temat przeznaczymy na stworzenie prostego kursu Moodle. Skomponujemy go ze stosunkowo prostych elementów, których tworzenie można łatwo opanować. Przekonamy się, że już tak elementarna wiedza wystarcza, by wypełnić kurs materiałami dla uczniów, stworzyć ankietę, zadać im zadanie, które będą mogli przesłać przez internet, czy otworzyć forum, na którym będą mogli przedyskutować problem. W trzecim temacie skupimy się na uczniu w kursie - dowiemy się, jak dotrzeć do jego prac i opinii, jak je ocenić, jak badać jego aktywność.

III: Coś więcej niż Moodle?

Niestandardowe i nowe elementy Moodle (tematy 12-15) F16

W końcowych tematach kursu będziemy poruszać zagadnienia związane z dostosowaniem Moodle do specyficznych potrzeb kursu, rozszerzaniem możliwości Moodle o nowe formy i formy utworzone w innych systemach. Zajmiemy się także zagadnieniem przenoszenia utworzonych materiałów i całych kursów pomiędzy platformami Moodle zainstalowanymi na różnych komputerach.

II: Po prostu Moodle

cwaniak Bazowe elementy i formy Moodle (tematy 4-6)

Jako następne poznamy bazowe formy materiałów i ćwiczeń Moodle, bez których trudno sobie wyobrazić typowy kurs. Jest to system plików Moodle, zadania (czyli "prace pisemne") oraz bank pytań i budowane ze zgromadzonych w nim pytań quizy. Poznamy pełny wachlarz ich możliwości, tak byśmy potrafili sprawnie z nich korzystać.

Złożone formy Moodle (tematy 7-10) cook2

Po zapoznaniu z podstawami, przyjdzie pora na bardziej złożone formy, których można użyć w kursie: wiki, warsztaty, lekcje, słowniki czy bazy danych. Wymagają one często więcej pracy przy planowaniu i definiowaniu, ale przynoszą zazwyczaj efekt w postaci większej aktywności uczniów.

klotniaUczeń w Moodle (temat 11)

W tym temacie powrócimy do sprawy uczniów. Przeanalizujemy dostępne w Moodle sposoby oceniania, raporty aktywności, skale ocen.Przyjrzymy się także wszystkim dostępnym metodom komunikacji uczeń-nauczyciel rozważając ich wady i zalety.

IV: Podsumowanie

Sherlock Zakończenie (temat 16)

Ostatni temat kursu jest przeznaczony na zbieranie informacji o problemach, spis wybranych treści kursu, wykaz pojęć występujących w kursie. Zgromadzone tam zasoby powinny być pomocne w przypadku kłopotów z własnym kursem. Mogą także służyć poszukiwaniu określonej informacji, bez zaliczania całego kursu o Moodle. Zawartość tego tematu jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które kurs już zaliczą i powrócą do niego w poszukiwaniu zapomnianej informacji lub w nadziei na uzupełnienie czegoś, czego wcześniej w kursie nie było.

Ostatnia modyfikacja: sobota, 12 marzec 2011, 22:07
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Ustawienia

Ustawienia