Wersja do wydruku
W tym słowniku zamieszczone są terminy pojawiające się w Moodle oraz terminy z informatyki, które mogą wydać się niezrozumiałe osobom z innych branż.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

E

Edytor, w którym użytkownik widzi na bieżąco ostateczny efekt swojej pracy. Na przykład — edytor, w którym piszemy tekst w html może:
 • pokazywać znaczniki umieszczane w tekście (np. <b>...</b> oznaczające pogrubienie tekstu) — tak zrobi "zwykły" edytor;
 • pokazywać pogrubiony tekst — tak robi edytor WYSIWYG.
Określenie WYSIWYG to pierwsze litery angielskiego określenia: "what you see is what you get", co oznacza: "widzisz, co masz".

Zazwyczaj edytory typu WYSIWYG są wygodniejsze w użyciu dla laików, początkujących i osób "mniej zaangażowanych" w dany język — pozwalają uzyskać różne efekty poprzez wybór z palety łatwych do skojarzenia ikonek. Edytory "zwykłe" są preferowane przez osoby dużo piszące w danym języku, dobrze znjące wszystkie znaczniki i słowa specjalne i nielubiące rozwiązań automatycznie narzucanych przez edytory WYSIWYG.

L

Lekcja Moodle to składowa kursu Moodle. Można ją utworzyć w kursie korzystając z listy "Dodaj składową". Lekcja składa się z kart zawierających informacje i (ewentualnie) pytanie dotyczące informacji zawartych na karcie. Karty lekcji można powiązać w wątki. Wątki pozwalają zdefiniować nawigację w lekcji: przechodzenie do wybranej karty w zależności od poprawności odpowiedzi udzielonej na pytanie w aktualnej karcie.
LMS to system zarządzania nauczaniem czyli platforma edukacyjna (od ang. learning management system). Jest to system komputerowy pozwalający:
 • gromadzić materiały dydaktyczne;
 • tworzyć kursy i przypisywać do nich wybrane materiały;
 • tworzyć składowe pozwalające na kontrolę wiedzy i aktywną pracę ucznia (testy, warsztaty, lekcje itp.);
 • monitorować aktywność uczniów (czas pracy, wyniki testów, nadesłane rozwiązania);
 • prowadzić komunikację pomiędzy uczniem i nauczycielem (poczta, czat, fora itp.).

P

Platforma edukacyjna to system zarządzania nauczaniem (LMS od ang. learning management system). Jest to system komputerowy pozwalający:
 • gromadzić materiały dydaktyczne;
 • tworzyć kursy i przypisywać do nich wybrane materiały;
 • tworzyć składowe pozwalające na kontrolę wiedzy i aktywną pracę ucznia (testy, warsztaty, lekcje itp.);
 • monitorować aktywność uczniów (czas pracy, wyniki testów, nadesłane rozwiązania);
 • prowadzić komunikację pomiędzy uczniem i nauczycielem (poczta, czat, fora itp.).

W

Warsztaty Moodle to składowa kursu Moodle. Można je utworzyć w kursie korzystając z listy "Dodaj składową". Definiując warsztaty podajemy uczniom temat i oczekujemy, że nadeślą oni w odpowiedzi opracowania pisemne tego tematu. W warsztatach uczniowie mogą wzajemnie oceniać swoje opracowania. Rolą nauczyciela jest określenie kryteriów oceny, skali ocen oraz wagi oceny ucznia i oceny nauczyciela oraz udziału w warsztatach w roli autora opracowania oraz w rolui recenzenta prac innych uczestników.

Określanie parametrów warsztatów jest dość pracochłonne. Wymaga od nauczyciela określaenia kryteriów oceny, być może wykonania kilku przykładowych ocen. Nauczyciel określa także, jaką część oceny za udział w warsztatach stanowi ocena za nadesłaną pracę, a jaką - ocena za wykonane recenzje. Ocena za nadesłaną pracę jest ustalana na podstawie ocen nauczyciela oraz ocen (recenzji) tej pracy wystawionych przez pozostałych uczniów. Obiektywność tych ocen można określić badając na przykład, ich zgodność z oceną nauczyciela lub ocenami innych uczniów. Uczniowie mogą być także oceniani za swoje recenzje - podstawą może być tu obiektywność ocen mierzona j.w.

System Moodle zarządza warsztatami. Przyjmuje prace nadsyłane przez uczniów i "losowo" rozsyła je do innych uczniów (i, ewentualnie, nauczyciela) do recenzji. Oblicza także oceny za udział w warsztatach, zgodnie w wyznaczonymi zasadami.

Warsztaty można by uznać za "samograj" - rodzaj aktywności w kursie, gdzie uczniowie nawzajem oceniają swoje prace, co eliminuje konieczność pracochłonnego sprawdzania prac "pisemnych" przez nauczyciela. Jednak, aby warsztaty dały miarodajne wyniki, trzeba dobrze przemyśleć zasady i kryteria oceniania (powinny być bardzo jasne i bardzo precyzyjne), zazwyczaj dokonać kilku wzorcowych ocen i uważnie badać, czy ustalone kryteria sprawdzają się w praktyce.

Przykładowe zastowania warsztatów:
 1. Nauczyciel zadaje uczniom temat: "Opracuj trasę wakacyjnego spływu kajakowego, uwzględniając trudności techniczne i atrakcje turystyczne w odwiedzanym regionie".
 2. Do kryteriów oceniania można zaliczyć:
  1. Czy w opracowaniu szlaku zawarto mapę i czy jest ona dostatecznie dokładna?
  2. Czy w opracowaniu szlaku znajduje się informacja o trudnościach technicznych (młyny, zapory, czy na rzece jest dużo przeszkód, jak wartki jest nurt, jak głęboka jest rzeka, jak warunki zmieniają się w różnych porach roku)?
  3. Czy podano informacje o możliwościach wynajęcia kajaków, cenach, polach namiotowych i innych miejscach biwakowania wraz z cenami i warunkami?
  4. Czy znaleziono informacje o innych spływach w tym regionie (strony WWW)?
  5. Czy podano informacje o regionie, przez który biegnie spływ? Wyżej ocenione powinny być informacje zawierające wybór miejsc wraz z informacjami historycznymi, zdjęciami itp.
  6. Czy podano dodatkowe informacje o kulturze regionu, przez który przebiega spływ (specjalności regionalnej kuchni, imprezy regionalne itp.)?
  7. Czy opracowanie jest czytelne, staranne i ma atrakcyjną formę?
 3. Nauczyciel szacuje:
  1. jaki wpływ na ocenę powinny mieć poszczególne z powyższych punktów;
  2. ile prac powinien ocenić każdy uczeń (przez ilu uczniów powinna zostać oceniona każda praca);
  3. ile wzorcowych ocen powinien wykonać nauczyciel i jaka jest waga oceny nauczyciela w stosunku do oceny ucznia;
  4. jaką część oceny ucznia stanowi ocena za pracę, a jaką ocena za wykonane recenzje innych prac;
  5. jak wyliczana jest ocena za pracę, a jak ocena za recenzję innych prac oraz jak z nich jest wyznaczana ocena za udział w warsztatach.
Po ustaleniu powyższych aspektów ustalania się okresy: nadsyłania prac do systemu i oceniania prac i można czekać na gotowe oceny "z założonymi rękami"... pod warunkiem, że wcześniej zrobi się naprawdę dobrą robotę w czasie definiowania warsztatów.
Określenie edytora, w którym wszystkie efekty końcowe są od razu widoczne — patrz także edytor WYSIWYG w słowniku.