Czwarte miejsce Pawła Gawrychowskiego na Facebook Hacker Cup!