Własny silnik graficzny. Część IV: krwawienie kolorów i miękkie cienie.