Arkanoid 3D krok po kroku

23.04.2010 - Olgierd Humeńczuk
TrudnośćTrudność

Dodajemy ruch

Zmodyfikujmy nasz program tak, by wprowadzić możliwość poruszania sześcianu za pomocą myszki. Nasze zadanie wykonamy w następujących krokach:

 • dodamy strukturę w której będziemy przechowywać współrzędne myszki
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  
  /**
  * @struct position2d
  * @brief pozycja dwuwymiarowa
  */
  struct position2d
  {
      /**
      * @brief domyslny konstr.
      * inicjalizuje wsp. wartosciami zerowymi
      */
      position2d( void ) : x( 0 ), y( 0 ) { }
      /// wspolrzedna x
      int x;
      /// wspolrzedna y
      int y;
  } mousePosition; 
 • dodamy obsługę zdarzenia zmiany położenia myszki w funkcji processInput
  1
  2
  3
  
  case SDL_MOUSEMOTION:
  mousePosition.x = event.motion.x;
  mousePosition.y = event.motion.y;
 • napiszemy funkcję pomocniczą która pomoże przeliczyć współrzędne kursora myszki na ekranie na współrzędne obiektu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
  /**
  * @brief Funkcja pomocnicza, przelicza pozycję z jednej przestrzeni na inna
  *        okreslona podanymi parametrami
  *
  * @param posX pozycja wejściowa
  * @param maxPosX maksymalna wartosc jaką może uzyskać parametr posX
  * @param dstPosMin minimalna wartosc pozycji w docelowej przestrzeni
  * @param dstPosMax maksymalna wartosc pozycji w docelowej przestrzeni
  */ 
  GLfloat transformPos( GLfloat posX, GLfloat maxPosX, 
                        GLfloat dstPosMin, GLfloat dstPosMax )
  {
      GLfloat normalized = posX / maxPosX;
      return dstPosMin + ( ( dstPosMax - dstPosMin ) * normalized );
  }
 • zmienimy linię kodu odpowiedzialną za ustawienie współrzędnych obiektu z:
  1
  
  glTranslatef( 0.0f, 0.0f, -10.0f );
  na:
  1
  2
  3
  4
  5
  
  glTranslatef( 
      transformPos( static_cast< GLfloat >( mousePosition.x ), 
                    static_cast< GLfloat >( screenX ), 
                    -5.5f, 5.5f ),  
          0.0f, 0.0f ); 

Błędy?

Poprawimy "dziwne" zachowanie przesuwanego sześcianu. Na moim komputerze zauważyłem opóźnienie ruchu sześcianu względem ruchu myszki. Spowodowane jest to nieaktualnymi wartościami położenia kursora przekazywanymi w zdarzeniu SDL_MOUSEMOTION. Spróbujmy pozyskać informację o położeniu myszki w inny sposób. Istnieje w bibliotece SDL funkcja:

1
    Uint8 SDL_GetMouseState( int *x, int *y );
Parametrami tej funkcji są wskaźniki na zmienne typu int. Funkcja ta zwraca pojedynczy bajt w którym zapisana jest informacja o stanie klawiszy urządzenia. Zamieńmy linie w funkcji processInput:

1
2
mousePosition.x = event.motion.x;
mousePosition.y = event.motion.y;

na

1
SDL_GetMouseState( &mousePosition.x, &mousePosition.y );

i możemy cieszyć się płynnym ruchem naszego sześcianu na ekranie.

Co dalej?

Umiemy wyświetlić w przygotowanym przez nas oknie podstawowe wielokąty. Co więcej umiemy ułożyć je w bryłę, którą możemy poruszać! Mamy solidne podstawy do dalszej pracy. W następnej części zajmiemy się oświetleniem, by osiągnąć większe złudzenie głębi i dodać atrakcyjności grafice w naszej grze.

O wszelkich błędach, lub spostrzeżeniach dotyczących artykułu, można dyskutować na forum.

5
Twoja ocena: Brak Ocena: 5 (2 ocen)

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com